Членове на мрежата

Сдружение "Център на НПО в Разград"

Сдружение "Център на НПО в Разград"

Сдружение "ЦЕНТЪР НА НПО В РАЗГРАД" е регистрирано в Разградски окръжен съд с решение №37/9 април 1997 г., фирмено дело 37/1997 г. Пререгистрация по ЗЮЛНЦ №37/25 февруари 2002 г., Булстат:...

Народно читалище "ЛИК 1959"

Народно читалище "ЛИК 1959"

Читалището е гражданска, самоуправляваща се, неполитическа организация, регистрирана по Закона за народните читалища и Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Основни цели на организацията...

Сдружение "Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация"

Сдружение "Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация"

Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация /АРР/ЦБИ/ е създадена на 29.09.2000г. Тя е продължение на съвместен проект на Община Велинград и Програмата на ООН за...

Сдружение "Асоциация Деметра"

Сдружение "Асоциация Деметра"

От самото създаване през 1997г. Асоциацията изпълнява национални и международни проекти в партньорство с други организации, като Институт Отворено общество, БЦДИ, МТСП и др. Сфера на дейност -...

Сдружение "Благоденствие и бъдеще за Благоевград"

Сдружение "Благоденствие и бъдеще за Благоевград"

Сфера на дейностЗащита на човешки праваМестни инициативни групиОколна средаМисия на организациятаДа направим Благоевград добро и привлекателно място за живеене и бизнесЦели на организациятаРазвитие...

Сдружение "Българско сдружение за честни избори и граждански права - клуб Разград"

Сдружение "Българско сдружение за честни избори и граждански права - клуб Разград"

Клубът на Българското сдружение за честни избори и граждански права в Разград е основан през май 1990г. БСЧИГП е неправителствена организация, създадена през април 1990г., за да съблюдава първите...

Сдружение "Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство"

Сдружение "Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство"

Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство /ГСКНС/ е неправителствена организация в обществена полза. Не извършва стопанска дейност. ГСКНС е регистрирана в публичния регистър...

Сдружение "Движение с екологична насоченост"

Сдружение "Движение с екологична насоченост"

Мисия „Движение с екологична насоченост" е единственото НПО в ямболска област, което работи в областта на опазване на екологията, прозрачността на институциите, защита правото на достъп до...

Сдружение "Дом на науката и техниката" - гр. Враца

Сдружение "Дом на науката и техниката" - гр. Враца

Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката" - гр. Враца е неправитеслтвена организация, приемниик и продължител на най-добрите традиции на Българското Инженерно-Архитектурно Дружество...

Сдружение "Дунавски Еврорегионален Граждански Форум"

Сдружение "Дунавски Еврорегионален Граждански Форум"

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум е консорциум от неправителствени и нестопански организации от еврорегиона обхващащ Северозападна България, Югозападна Олтения (Румъния) и Тимошкия край...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета