Сдружение "Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство"

Сдружение "Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство"
www.antisofcor.org

Гражданско сдружение срещу корупцията и незаконното строителство /ГСКНС/ е неправителствена организация в обществена полза. Не извършва стопанска дейност. ГСКНС е регистрирана в публичния регистър на НПО към Министерството на правосъдието.
Създадена е през 2002 г. Основна цел на организацията е да съдейства и насърчава гражданите да защитават своите права, интереси пред институциите на централната власт и местното самоуправление.

Основните цели на ГСКНС:

  • Експертна помощ за пострадали от преустройства и незаконно строителство;
  • Граждански контрол върху действията на държавната и общинската администрация;
  • Разкриване на корупционни схеми и случаи;
  • Ефективни промени в законодателството;
  • Благоприятна жизнена среда за всички хора.

Мисия
Мисията на ГСКНС е да повиши обществената нетърпимост към корупцията като елемент на демократичните ценности и да подпомогне практическото прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие.

Ограничаването на корупцията изисква не само законови мерки, но и създаването на условия за правов ред в обществото изграждане на доверие и уважение към държавните и общинските институции, на прозрачност и откритост в действията на публичната администрация.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета