За Мрежата

Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт е уникално гражданско обединение за подкрепа на съдебната реформа. В мрежата участват над 65 местни граждански организации с опит в демократични инициативи. Мрежата е създадена от Центъра на НПО в Разград, който е лидер в областта на гражданското наблюдение на съдебната система.

Целта на мрежата е да развива и поддържа високи професионални стандарти в сферата на гражданското наблюдение на съда в България. Националната НПО мрежа се развива успешно и привлича нови членове. Популяризира добрите практики за партньорство със съда и разпространява полезна информация www.watch.ngo-rz.org

Центърът на неправителствените организации в Разград координира Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България. Организацията активно предава своя опит и обучава другите сдружения как да наблюдават съда и неговата работа. Всички организациите вярват в една прозрачна и ефективна съдебна система в България, ползваща се с обществено доверие.

Чрез националната мрежа организациите ще обменят добри практики и положителен опит за взаимодействие със съда; иновативни методи за гражданско наблюдание на съда; активизиране на процеса за отваряне на съдебната система към гражданите и обществеността. Националната мрежа развива ефективни партньорства, усъвършенства комуникацията и подпомага решаване на конкретни проблеми в съдебната система.
Националната НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт е учредител на Граждански експертен съвет към Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” на Висшия съдебен съвет (2008). Националната мрежа се представлява от Центъра на НПО в Разград в качеството му на Секретариат. Центърът на НПО в Разград е член на Съвета за прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерски съвет (2016-); учредител на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (2012-2014) и на Гражданския експертен съвет към ВСС (2008-2009); член на Обществения съвет към Министъра на правосъдието Маргарита Попова (2009-2011) и Министъра на правосъдието Диана Ковачева (2011-2013).

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета