Позиция

05.05.2015г. - Позиция относно проект на закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

27.10.2014г. - Отговор на прокурор Васил Малинов на въпросите на Център на НПО в Разград

27.10.2014г. - Отговор на прокурор Георги Кацаров на въпроси на Център на НПО в Разград

24.10.2014г. - Отговор на прокурор Радослав Бакърджиев на въпроси на Център на НПО в Разград

20.10.2014г. - Писмо от адвокат Митко Димитров, АК - Хасково

13.10.2014г. - Отговор на съдия Росица Ангелова на въпроси на Център на НПО в Разград

13.10.2014г. - Отговор на съдия Росен Чиликов на въпроси на Център на НПО в Разград

13.10.2014г. - Отговор на съдия Димитър Христов на въпроси на Център на НПО в Разград

13.10.2014г. - Отговор на съдия Красимир Георгиев на въпроси на Център на НПО в Разград

07.10.2014г. - Отговор на съдия Георги Георгиев на въпросите на Център на НПО в Разград

03.10.2014г. - Отговор на съдия Венцислав Василев на въпросите на Център на НПО в Разград

01.10.2014г. - Отговор на прокурор Стойко Иванов на въпросите на Център на НПО в Разград

01.10.2014г. - Отговор на прокурор Димитринка Шкодрова-Георгиева на въпросите на Център на НПО в Разград.

01.10.2014г. - Отговор на прокурор Дойчин Дойчев на въпросите на Център на НПО в Разград.

23.09.2014г. - Отговор на съдия Искра Блъскова на въпросите на Център на НПО в Разград

15.09.2014г. - Отговор на съдия Къню Жеков на въпросите на Център на НПО в Разград

09.09.2014г. - Отговор на прокурор Ирина Арменова на въпроси на Център на НПО в Разград

08.09.2014г. - Отговор на съдия Ангел Гагашев на въпроси на Център на НПО в Разград

30.07.2014г. - Отговор на прокурор Даниела Гюрова на въпросите на Център на НПО в Разград

24.07.2014г. - Отговор на съдия Васил Петков на въпросите на Център на НПО в Разград

24.07.2014г. - Отговор на съдия Иван Иванов на въпросите на Център на НПО в Разград

24.07.2014г. - Отговор на съдия Ангел Момчилов на въпросите на Център на НПО в Разград

23.07.2014г. - Отговор на съдия Минко Минков на въпросите на Център на НПО в Разград

23.07.2014г. - Отговор на съдия Явор Томов на въпросите на Център на НПО в Разград

23.07.2014г. - Отговор на съдия Илияна Цветкова на въпросите на Център на НПО в Разград

21.07.2014г. - Отговор на съдия Десислава Сапунджиева на въпроси на Център на НПО в Разград

21.07.2014г. - Отговор на съдия Силвия Петрова на въпроси на Център на НПО в Разград

21.07.2014г. - Отговор на съдия Ангел Павлов на въпроси на Център на НПО в Разград

15.07.2014г. - Отговори на съдия Надя Пеловска на въпроси на Център на НПО в Разград

15.07.2014г. Отговор на съдия Любен Хаджииванов на въпроси на Център на НПО в Разград
   
10.07.2014г. Извлечение от Протокол №40/08.07.2014г. от заседание на Комисия по предложенията и атестирането на ВСС
   
10.07.2014г. Извлечение от Протокол №26/08.07.2014г. от заседание на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС
   
09.07.2014г. Отговор на съдия Ивета Кънева-Санкова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
09.07.2014г. Отговор на съдия Мария Дучева на въпросите на Център на НПО в Разград
   
09.07.2014г. Отговор на прокурор Милчо Генжов на въпроси на Център на НПО в Разград
   
08.07.2014г. Отговор на съдия Красимир Семов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
08.07.2014г. Отговор на съдия Светла Станимирова на въпросите на Център на НПО в Разгра
   
08.07.2014г. Отговор на съдия Милена Бранкова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
08.07.2014г. Отговор на прокурор Диян Атанасов на въпроси на Център на НПО в Разград
   
08.07.2014г. Отговор на прокурор Златко Тодоров на въпросите на Център на НПО в Разград
   
07.07.2014г. Отговор на прокурор Пламен Николов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
07.07.2014г. Отговор на съдия Лора Стефанова-Иванова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
04.07.2014г. Отговор на съдия Десислава Ахладова-Атанасова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
02.07.2014г. Отговор на прокурор Милчо Генжов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
01.07.2014г. Отговор на прокурор Нина Ангелова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
30.06.2014г. Отговор на прокурор Огнян Басарболиев на въпросите на Център на НПО в Разград
   
27.06.2014г. Отговор на прокурор Иван Стоянов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
26.06.2014г. Отговор на прокурор Димитрия Ганчева на въпросите на Център на НПО в Разград
   
26.06.2014г. Отговор на прокурор Олег Димитров на въпросите на Център на НПО в Разград
   
26.06.2014г. Отговор на прокурор Десислав Начков на въпросите на Център на НПО в Разград
   
25.06.2014г. Отговор на прокурор Емил Петров на въпросите на Център на НПО в Разград
   
24.06.2014г. Отговор на съдия Мирослав Начев на въпросите на Център на НПО в Разград
   
23.06.2014г. Отговор на прокурор Тереза Скорчева-Витанова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
23.06.2014г. Отговор на прокурор Николай Николов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
23.06.2014г. Отговор на прокурор Георги Георгиев на въпросите на Център на НПО в Разград
   
18.06.2014г. Отговор на съдия Георги Милушев на въпросите на Център на НПО в Разград
   
04.06.2013г. Писмо от Ясен Тодоров, Председател на Комисия по етика на ВСС
   
26.05.2014г. Протокол №18/26.05.2014г. от заседание на Комисия по правни въпроси на ВСС
   
14.05.2014г. Извлечение от Протокол №20/14.05.2014г. от заседание на Комисията по бюджет и финанси на ВСС.
   
14.05.2014г. Протокол №19/14.05.2014г. заседание на Комисия по публична комуникация на ВСС
   
23.04.2010г. Отворено писмо до съда и прокуратурата в Разград
   
17.04.2014г. Писмо от адвокати от град Варна до Георги Милков
   
15.04.2014г. Протокол №16 от заседание на Комисия "Публична комуникация" на ВСС, проведено на 15.04.2014 г.
   
14.04.2014г. Отговор на съдия Даниела Христова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
08.04.2014г. Писмо от граждани на град Преслав по повод корупционна практика „непотизъм"
   
24.03.2014г. Отговор на прокурор Юлиян Крумов на въпросите на Център на НПО в Разград
   
14.03.2014г. Писмо от съдия Катя Бельова, Председател на Окръжен съд - Благоевград.
   
07.03.2014г. Извлечение от Протокол № 7 от заседание на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет, 25 февруари 2014 г.
   
17.02.2014г. Отговор на съдия Веселка Кожухарова на въпросите на Център на НПО в Разград
   
27.12.2013г. 7 НПО подкрепят Съюза на съдиите в България в призив за изготвяне и приемане на нови процедурни правила за избор на главен инспектор
   
13.12.2013г. Окръжен съд Благоевград изрази своята благодарност към Центъра на НПО в Разград за добрата работа и съвместен принос
   
25.11.2013г.  Протокол №45 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС
   
18.11.2013г.  Протокол №44 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС
   
12.11.2013г.  Протокол №41 от заседание на Комисия "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" на ВСС
   
26.09.2013г. Писмо от Незабравка Стоева, Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС
   
07.08.2013г.  Писмо от Незабравка Стоева, Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС
   
08.04.2013г. Писмо до Незабравка Стоева, Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС
   
15.03.2013г. Писмо от Кабинета на г-жа Вивиан Рединг - Вицепрезидент на Европейската комисия.
   
14.03.2013г. Гражданското наблюдение през погледа на съдията Ерна Жак-Якова Павлова - Председател на РС Варна
   
12.03.2013г. Писмо от Незабравка Стоева, Председател на Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС
   
25.02.2013г. Писмо от съдия Екатерина Николова, Председател на Районен съд - Благоевград
   
22.02.2013г. Писмо от Диана Ковачева, Министър на правосъдието
   
15.02.2013г. Писмо от съдия Ива Ковалакова - Стоева, Председател на Административен съд - Разград
   
28.01.2013г. Писмо от Сотир Цацаров, по случай Втората национална конференция
   
16.01.2013г. Писмо от съдия Яни Бахчеванов, Председател на Апелативен съд - Бургас
   
15.01.2013г. Писмо от съдия Къню Жеков, Председател на Окръжен съд - Сливен
   
10.01.2013г. Писмо от съдия Румен Йосифов, Председател на Районен съд - Царево

30.10.2009г. - Писмо от Маргарита Попова, Министър на правосъдието

Предстоящи събития

 

 

Анкета