Становища

26-05-2017 - Становище за Ерна Жак Якова-Павлова кандидат за член на Висш съдебен съвет от квотата на съдиите

26-05-2017 - Становище за Боряна Ангелова Димитрова кандидат за член на Висш съдебен съвет от квота на съдиите

26-05-2017 - Становище за Николай Гунчев Гунчев кандидат за член на Висш съдебен съвет от квота на съдиите

23-05-2017 - Въпроси към 27 кандидати за членове на Висш съдебен съвет от квота на съдиите

20.02.2017 - Становища и въпроси към кандидати за Административен ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Разград

30-05-2016 - Становище относно повдигнати въпроси относно конкурс за Председател на Окръжен съд Благоевград и въвличане на Сдружение „Център на НПО в Разград"

07-10-2015 - Опровержение относно сигнал за прилагане на принципа на случайно разпределение на съдебните дела в Окръжен съд – Благоевград

04-03-2015 - Становище относно проект на Актуализирана Пътна карта за реализиране на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за деца и приложение

25-02-2015 - Становище относно проект на документ „Мерки за реформа на системата за детско правосъдие

09.02.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Тетевен

03.02.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Костинброд

03.02.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Враца

11.02.2015 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Районен съд - Свищов

10.02.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Елена

09.02.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Девин

28.01.2015 - Въпроси към кандидат за административен ръководител-военно-окръжен прокурор на Военна прокуратура - Пловдив

09.01.2015 - Сигнал за прокурор Маргарит Камбуров по повод участие в конкурс за Административен ръководител на РП - Свиленград

07.01.2015 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Монтана

06.01.2015 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Разград

05.01.2015 - Сигнал за съдия Емил Стоев, кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Разград

14.11.2014 - Сигнал за съдия Лазар Мичев, кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Разград

30.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Бяла

30.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Разград

29.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Варна

29.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Девня

28.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих

28.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Севлиево

27.10.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Стара Загора

22.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител на Районна прокуратура - Дулово

22.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Пазарджик

14.10.2014 - Писмо до г-н Калин Калпакчиев, Член на ВСС и Председател на КАОСНОСВ, относно покана за участие в публично представяне на Доклад-анализ на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани от българските съдилища

09.10.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Стара Загора

02.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Военен съд - Пловдив

02.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Административен съд - Стара Загора.

01.10.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Военен съд - Сливен

25.09.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на ВоАС - София

25.09.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Ямбол

01.09.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Сливен

01.09.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Русе

29.08.2014 - Предложения за промени в Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз.

24.07.2014 - Писмо до Незабравка Стоева, председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси относно публичност на информацията и вземаните решения към ВСС

21.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Ямбол

21.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Кърджали

21.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Ботевград

17.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Габрово

17.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Видин

17.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител на Окръжна прокуратура - Търговище

16.07.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас.

15.07.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Търговище

15.07.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Районен съд - Петрич

10.07.2014 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС.

08.07.2014 - Писмо до г-жа Юлияна Колева, Председател на Комисия по правни въпроси към ВСС относно предложения за промени в Правилата за избор на административни ръководители по чл.167 от ЗСВ. Публичност на дейността и вземаните решения от Висшия съдебен съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

01.07.2014 - Сигнал до ВСС за бездействие относно приложение на член 9 от ЗСВ.

26.06.2014 - Писмо до г-жа Соня Найденова, Представляващ ВСС.

18.06.2014 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС

16.06.2014 - Писмо от д-р Николай Николов, и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси относно публичност на информацията и вземаните решения от КПУКИ.

28.05.2014 - Писмо до д-р Николай Николов, и.д. председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси относно публичност на информацията и вземаните решения от КПУКИ.

15.05.2014 - Предложение до ВСС относно публичност на дейността и вземаните решения от Висшия съдебен съвет по процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

13.05.2014 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС

10.05.2014 - Въпроси към кандидатите за заемане на длъжности председател на Софийска районна прокуратура

09.05.2014 - Предложение до г-н Ясен Тодоров, председател на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията" към Висш съдебен съвет и отговор.

08.05.2014 - Предложение до ВСС относно публичност на дейността и вземаните решения от Висшия съдебен съвет.

07.05.2014 - Заявление за достъп до обществена информация относно Доклад на комисии на ВСС за извършените проверки за спазване на член 9 от ЗСВ за приложение на случайното разпределение на съдебни дела във ВКС, ВАС и СГС и Доклад на ВКС.

02.05.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител на Апелативна прокуратура - Варна

30.04.2014 - Въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на Районен съд - Велико Търново

30.04.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив

10.04.2014 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС

04.04.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив

04.04.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Окръжен съд - Варна

04.04.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Районен съд - Дулово

31.03.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител на Окръжна прокуратура -Кюрстендил

20.03.2014 - Становище и въпроси към кандидати за главен съдебен инспектор на инспекторат кам ВСС

07.03.2014 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС, 07.03.2014г.

05.03.2014 - Преглед на отправените препоръки, проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза"

04.03.2014 - Дискусии по наблюдаваните теми, проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза"

04.03.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител на РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КЪРДЖАЛИ

04.03.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител на ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ

04.03.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - СЛИВНИЦА

27.02.2014 - Становище по годишната програма за дейността на ВСС за 2014г.

24.02.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - АСЕНОВГРАД

24.02.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - КУБРАТ

18.02.2014 - Въпроси към кандидати за административен ръководител - председател на Районен съд Смолян

07.02.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - МОМЧИЛГРАД

06.02.2014 - Становище и въпроси към кандидат за административен ръководител - председател на РАЙОНЕН СЪД - ВИДИН

31.01.2014 - Становище по дневния ред на свикано редовно заседание на Граждански съвет към ВСС на 31.01.2014г.

29.01.2014 - Становище и въпроси към кандидатите за административен ръководител - Председател на Апелативен съд - Варна

26.01.2014 - Становище и въпроси към кандидатите за административен ръководител - Председател на Районен съд - Силистра

14.01.2014 - Сигнал за конфликт на интереси на съдия Красимир Аршинков, бивш Председател на Окръжен съд - Благоевград и съдия Иво Харамлийски, бивш председател на Районен съд - Петрич.

13.01.2014 - Становище по Решение на ВСС по Протокол 48 от проведено заседание на 05.12.2013г.

10.01.2014 - Становище и въпроси към кандидатите за административен ръководител - Председател на Районен съд - Кула

08.01.2014 - Въпроси към кандидатите за заемане на длъжности председател на Софийска градска прокуратура

16.12.2013 - Становище и въпроси към кандидатите за заемане на длъжности в Районен съд - Троян

29.11.2013 - Становище и въпроси към кандидатите за административен ръководител - Председател на Районен съд - Асеновград

28.11.2013 - Становище относно Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС

25.11.2013 - Висшия съдебен съвет с решение по протокол No 45 от 25 ноември 2013г. оказва да извърши нова проверка по сигнал за Красимир Аршинков, поради липса на нови факти и обстоятелства.

19.11.2013 - Становище и въпроси към Росица Газибарова и Борислав Чернев - Районен съд Елин Пелин.

13.11.2013 - Становище, сигнал и въпроси към кандидати за административен ръководител - Председател на Районен съд - Свиленград

13.11.2013 - Становище и въпроси към кандидати за административен ръководител - Председател на Окръжен съд - Пазарджик

08.11.2013 - Въпроси към кандидати за административен ръководител на Апелативна прокуратура - София

04.11.2013 - Становище до ВСС по Проект на правила за случайно разпределение на делата

01.11.2013 - Становище относно инициатива за нова съдебна палата на град Варна

25.10.2013 - Становище и въпроси към Антон Еленков Антов - кандидат за административен ръководител - Председател на Районен съд - Белоградчик

07.10.2013 - Писмо до Мирослав Начав, Председател на Окръжен съд Кюстендил

30.09.2013 - Становище от Николинка Георгиева Цветкова - Административен ръководител - Председател на Районен съд - Пазарджик

25.09.2013 - Писмо от Мирослав Начев, Административен ръководител - Председател на Окръжен съд Кюстендил

19.09.2013 - Въпроси към кандидати за Административен ръководител - Председател на Апелативна специализирана прокуратура

18.09.2013 - Протокол №33 и 34 от заседание на КПУКИВИ към ВСС, относно адм.д. № 11948/2013г.

17.09.2013 - Становище по Проект на Инструкция за разпределение на делата в съдилищата съобразно случайния принцип

09.09.2013 - Сигнал за конфликт на интереси на съдия Красимир Аршинков, бивш Председател на Окръжен съд - Благоевград и съдия Иво Харамлийски, бивш председател на Районен съд - Петрич.

22.07.2013 - Становище и сигнал за Христо Георчев Георчев, кандидат за Административен ръководител - Председател на Районен съд - Свиленград

15.07.2013 - Протокол №33 от заседание на Комисията по правни въпроси към ВСС, относно Становище на "Център НПО в Разград"

10.07.2013 - Въпроси към кандидати за Административен ръководител - Председател на Апелативна прокуратура - София

03.07.2013 - Становище относно Процедури за Избор на административни ръководители на органите на съдебната власт

01.07.2013 - Становище за Ели Скоклева, кандидат за Административен ръководител на Районен съд Дупница

27.06.2013 - Въпроси към кандидати за Административен ръководител - Председател на Районен съд - Пловдив

25.06.2013 - Становище за Ивета Парпулова, кандидат за Административен ръководител на Окръжен съд Пазарджик

24.06.2013 - Становище до Членовете на Гражданския съвет към ВСС, относно заседани е на 25.06.2013г.

20.05.2013 - Становище относно Проект на Концепция за избора и статута на съдебните заседатели

15.05.2013 - Писмо до Галина Карагьозова, член на ВСС

25.04.2013 - Становище относно Правила за командироване на съдии, прокурори и следователи

15.04.2013 - Въпроси към кандидати за Административен ръководител - Председател на Окръжен съд - Пловдив

18.03.2013 - Становище за Антония Алексова, кандидат за Районен прокурор на град Трън

26.02.2013 - Становище за електронните услуги, предоставяне от Окръжен съд - Пазарджик

28.01.2013 - Писмо от Сотир Цацаров, Главен прокурор на Република България

07.12.2012 - Становище за Борислав Сарафов кандидат за Главен прокурор на Република България

03.12.2012 - Становище за Сотир Стефанов Цацаров кандидат за Главен прокурор на Република България

03.09.2012 - Становище за Димитър Костадинов Узунов, кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет

03.09.2012 - Становище за Надя Георгиева Пеловска-Дилкова, кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет

31.08.2012 - Становище за Магдалена Атанасова Лазарова - Проданова, кандидат за изборен член на Висш съдебен съвет

27.08.2012 - Становище по приемане на график на неотложните мерки и действия на Правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа.

23.07.2012 - Становище относно Концепция за електроно правосъдие, изготвена от Министерство на правосъдието

09.07.2012 - Становище относно Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз, 2009-2014г.

11.06.2012 - Писмо до Диана Ковачева - Министър на правосъдието, относно детско правосъдие

31.05.2012 - Становище относно анализ на известните и възможните рискове/модели на поведение и на фокторите, които обуславят прояви на корупционно/неетично поведение на магистрати

19.05.2012 - Становище по проект на Наказателен кодекс

17.04.2012 - Писмо от Министерството на правосъдието за становище по Проект на Наказателен кодекс

15.03.2012 - Становище по Проект на Наказателен кодекс - Обща част

06.03.2012 - Становище за финансовите инструменти в област "Правосъдие", програмен период 2014-2020

11.10.2011 - Предложение за промени в указа за борба с дребното хулиганство

21.03.2011 - Становище по Конституционно дело №19/2010

26.01.2011 - Писмо до проф. Евгений Танчев Председател на Контитуционен съд, относно: Конституционно дело 19/2010г.

12.07.2010 - Коментар относно Стратегията за повишаване доверието в съдебната система на Окръжен съд – Добрич

25.11.2009 - Анализ на практиките за конфликт интереси

Предстоящи събития

 

 

Анкета