Сдружение "Асоциация Деметра"

Сдружение "Асоциация Деметра"
www.demetra-bg.org

От самото създаване през 1997г. Асоциацията изпълнява национални и международни проекти в партньорство с други организации, като Институт Отворено общество, БЦДИ, МТСП и др.

Сфера на дейност

- Етнически въпроси
- Проблеми на жените, джендър въпроси
- Социални услуги

Мисия на организацията

- Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата
- подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация
- защита правата на жените жертва на домашно насилие и трафик
- защита на човешките права

Цели на организацията

- Развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, образованието, науката, културата
- подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация
- защита правата на жените жертва на домашно насилие и трафик
- защита на човешките права

 

Адрес:

град Бургас 8000,
ул. Шейново 102а
Мобилен телефон: 089858301
Телефон: 056815618
Факс: 056836667
Ел. поща: demetra@unacs.bg

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета