Членове на мрежата

Сдружение „Нашите деца могат”

Сдружение „Нашите деца могат”

Сдружение "Нашите деца могат" - Свиленград е създадено от майки на деца с увреждания. В него членуват и ресурсни учители за интегрирано обучение. Сдружението е регистрирано като юридическо лице ...

Сдружение "Обществен център за околна среда и устойчиво развитие"

Сдружение "Обществен център за околна среда и устойчиво развитие"

Мисия Мисията на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие /О.Ц.О.С.У.Р./ е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата "човек - общество - околна среда", чрез превръщане...

Сдружение "Партньори - Кюстендил"

Сдружение "Партньори - Кюстендил"

Сдружението е част от мрежата на фондация „Партньори- България", която стартира през 2000 г. в Лом, а след това в Кюстендил и Видин. Днес такива сдружения има още в Дупница, Самоков,...

Сдружение „Плевенски обществен фонд  Читалища”

Сдружение „Плевенски обществен фонд Читалища”

Плевенски Обществен Фонд "ЧИТАЛИЩА" е учреден през 2001 год. в резултат на гражданска инициатива, осъществена със средствата на застъпничеството, като инструмент за гражданско участие в процесите...

Сдружение  „Приятели 2011”

Сдружение „Приятели 2011”

Адрес: град Чирпанул. „Васил Калчев" №1Телефон/Факс: 0885761059Email: sabbz@abv.bg

Сдружение "Регионална занаятчийска камара - Пазарджик"

Сдружение "Регионална занаятчийска камара - Пазарджик"

4400 гр. Пазарджик, ул. „ Дойран” № 2 тел.034/ 44-04-28 е-mail  rzk_pz@abv.bg

Сдружение "Регионални анализи и прогнози"

Сдружение "Регионални анализи и прогнози"

От създаването до сега сдружението е участвало като водеща организация или като партньор в над 30 проекта и инициативи, свързани с подпомагане развитието на пернишка област. Сфера на...

Сдружение "Сдружение за развитие на деца „Слънчице” "

Сдружение "Сдружение за развитие на деца „Слънчице” "

Сфера на дейност Образование Мисия Да се даде равна възможност на децата за личностна и творческа реализация, както и за социална интеграция. Да се подкрепят децата при ... Цели: Създаване...

Сдружение "Сдружение на селската младеж „Заедно”"

Сдружение "Сдружение на селската младеж „Заедно”"

Сдружение на селската младеж „Заедно" е създадено през 2004 г. и осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подкрепа на младежки дейности на млади хора от ромски произход и от...

Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"

Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"

Сдружение „Търговищко Дружество за психично здраве" /ТДПЗ/ е създадено през 1996 год. от потребители на психично - здравни услуги с идеята да защитава интересите и подпомага лицата с психични...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета