Сдружение "Движение с екологична насоченост"

Сдружение "Движение с екологична насоченост"
www.denyambol.ngobg.info

Мисия

„Движение с екологична насоченост" е единственото НПО в ямболска област, което работи в областта на опазване на екологията, прозрачността на институциите, защита правото на достъп до информация за гражданите и превенция на корупцията.

Цели на организацията

1. да съдейства за утвърждаването на принципите на върховенството на закона;
2. да подпомага обществената дискусия за пълноценното прилагане на европейското законодателство и стандарти в Република България;
3. да спомага за развитието на гражданската, екологичната и политическата култура и за повишаването на информираността на гражданите за съдържанието и механизмите за техните права и свободи;
4. да осъществява обществен контрол за съблюдаване на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество;
5. да сигнализира компетентните органи за нарушения на законите за защита на природата, достъпа до информация и развитие на гражданското общество или да търси съответната отговорност при констатиране на такива, включително и по съдебен ред;
7. да насърчава търсенето на инфортамация чрез гражданско образование в областта на свободата на информация;
8. да работи за прозрачност на институциите на централната и местната власт;
9. да подпомага обществените институции в изготвянето и въвеждането на обосновани и научно мотивирани предложения и методики за усъвършенстване на подзаконовите документи в областта на екологията,
10. да приобщи младите хора към инициативите на сдружението, като съдейства за тяхното личностно израстване, обогатяване на гражданската, екологичната и политическата им култура и защита на техните права и свободи.

 

Адрес:

град Ямбол 8634,
ул. Извън регулацията 1
Мобилен телефон: 0878288390
Телефон: 046/66 29 29
Ел. поща: den.yambol@gmail.com;
Факс: 66 29 29

Предстоящи събития

 

 

Анкета