Сдружение "Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация"

Сдружение "Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация"
www.cbivel.org

Агенция за Регионално Развитие - Велинград /Център за Бизнес и Информация /АРР/ЦБИ/ е създадена на 29.09.2000г. Тя е продължение на съвместен проект на Община Велинград и Програмата на ООН за развитие "Възможности 21 век", включващ изработване на Стратегията за устойчиво развитие на общината и структурно звено, работещо за изпълнението на тази Стратегия, по отношение разделите, отнасящи се до подпомагане на средния и дребен бизнес. Основните цели на агенцията са: подпомагане,насърчаване и стимулиране на местната икономика, чрез предоставяне на пакет от услуги включващ, бизнес обучение, юридически, финансови и маркетингови консултации, информация, административна помощ и др.

Приоритети на АРР/ЦБИ

  • Работа с производители и занаятчии
  • Туризъм
  • Проекти за устойчиво развитие на Общината


Инструменти за постигане на успеха

  • Обучения
  • Финансови схеми
  • Проекти
  • Практически техники

 

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета