Сдружение "Дунавски Еврорегионален Граждански Форум"

Сдружение "Дунавски Еврорегионален Граждански Форум"
www.decf.org

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум е консорциум от неправителствени и нестопански организации от еврорегиона обхващащ Северозападна България, Югозападна Олтения (Румъния) и Тимошкия край (Източна Сърбия). Той е създаден в резултат на едноимен проект на Агенцията за регионално развитие и бизнес център - Видин, финансиран от Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България - Румъния през 2003г. Сдружението е регистрирано от Видинския окръжен съд на 15 декември 2003г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Дунавски Еврорегионален Граждански Форум има две основни стратегически цели:

  • Развитие на трансграничното сътрудничество в еврорегиона, включващ Северозападна България, Източна Сърбия и Югозападна Олтения (Румъния), за преодоляване на социално-икономическата изостаналост.
  • Укрепване на гражданското общество и на неговите структури за равностойно и ефективно участие в процесите на регионално и еврорегионално развитие, в партньорство с публичните власти и бизнеса

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013

  • Пълноценно участие на неправителствения сектор от България и Румъния в усвояването на структурните фондове на ЕС за развитие на района
  • Постигане на равнопоставено и ефективно участие на гражданския сектор в структурите на партньорство на местно и регионално ниво
  • Изграждане на действащи партньорства и мрежи между НПО на територията на еврорегиона
  • Граждански мониторинг на строежа на моста Видин - Калфат и съпътстващите дейности, което да осигури по-добра защита на интереса на местните общности
  • Привличане в работата на ДЕГФ на организации от Източна Сърбия

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета