Членове на мрежата

Сдружение "Фокус – Европейски център за развитие"

Сдружение "Фокус – Европейски център за развитие"

Сдружение „Фокус - Европейски център за развитие" - град Пазарджик е създадено с нестопанска цел и е регистрирано с решение на Пазарджишкия окръжен съд. В организацията членуват специалисти и...

Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”

Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации”

Черноморска мрежа на неправителствените организации (ЧМНО) е независима, неполитическа, неправителствена, нестопанска доброволна асоциация на НПО от черноморския регион: България, Грузия, Румъния,...

Сдружение "Читалищна асоциация за развитие Юг"

Сдружение "Читалищна асоциация за развитие Юг"

Цели на организацията Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в подпомагане на читалищните организации от Южен централен планов район в тяхната културна, просветна и...

Сдружение "Център - Отворена врата"

Сдружение "Център - Отворена врата"

Център за социална рехабилитация и интеграция "Отворена врата" предоставя краткосрочно и дългосрочно социални услуги на жени и деца, преживели насилие. Сдружение "Център Отворена врата" гр. Плевен...

Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи"

Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи"

Основни дейности Подпомагане на младите хора в тяхното личностно развитие и реализация Издателска дейност Обучение и консултиране на НПО от региона Изграждане на партньорски мрежи между...

Сдружение "Център за подкрепа на жени"

Сдружение "Център за подкрепа на жени"

Сдружение "Център за подкрепа на жени в село Стражец" има мисия да развива политики за подкрепа на жени и граждански инициативи за действие. Организацията e създаденa само от жени-доброволци от...

Сдружение "Свят без граници"

Сдружение "Свят без граници"

Основна мисия на сдружение "Свят без граници" е формиране на общност от прогресивно мислещи млади хора, споделящи ценностите на демокрацията и гражданското общество. Основни цели: • ...

Сдружение "Център по медиация"

Сдружение "Център по медиация"

Сфера на дейност Законодателство, застъпничество, публични политики Образование Социални услуги Мисия на организацията Обединява професионални медиатори, споделящи новата философия в...

Сдружение "Център по правата на човека Васил Левски - Карлово"

Сдружение "Център по правата на човека Васил Левски - Карлово"

Мисия Ние работим за намаляване на човешкото страдание в регион Карлово. Цели на организацията Мониторинг за спазване на правата на човека, провъзгласени в международните договори и...

Сдружение „Юридически съвет за европейска интеграция”

Сдружение „Юридически съвет за европейска интеграция”

Юридически съвет за европейска интеграция /ЮСЕИ/ е учреден на 9 май 2000г. /деня на Европа/ от юристи, журналисти и общественици от гр. Добрич с цел правна, социална и икономическа интеграция на...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета