Сдружение "Благоденствие и бъдеще за Благоевград"

Сдружение "Благоденствие и бъдеще за Благоевград"
www.zelengrad.info

Сфера на дейност
Защита на човешки права
Местни инициативни групи
Околна среда

Мисия на организацията
Да направим Благоевград добро и привлекателно място за живеене и бизнес

Цели на организацията

Развитие на гражданското общество
Утвърждаване на духовните ценности
Защита на природата в града
Защита правата на децата на естествена природа и здравословна жизнена среда
Защита на човешките права
Работа и подпомагане на хора в неравностойно положение - инвалиди, със социални проблеми.

Нашите цели

 • Защита на природата в града;
 • Спазване на законодателството за строителство и териториално устройство;
 • Изработване на природосъобразен, далновиден, стратегически градоустройствен план;
 • Хармонизиране и обособяване на пространствата за живеене, делова дейност, развлечения и почивка;
 • Поддържане и развитие на човечна и природосъобразна инфраструктура;
 • Предотвратяване, спиране и премахване на строежи, които противоречат на закона, на здравето и природната красота на всяко дадено място;
 • Защита на природата от битовите, промишлените, строителните и други отпадъци и замърсители;
 • Опазване и възстановяване на природните дадености и красота - зелени площи, растения и др.;
 • Защита на правото на семейно пространство;
 • Защита на правото на Слънце и красива гледка;
 • Защита правата на децата на естествена природа и здравословна жизнена среда, която дава възможност за игри и непосредствено общуване с живата природа.


Искаме да привлечем вниманието на всеки благоевградчанин върху СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

 • По-качествено ли живеем, когато се изсичат вековни дървета, за да се „садят" железо-бетонни стени?
 • Какъв въздух дишаме? По-чист ли става въздухът, когато се изкореняват храсти и унищожават градини?
 • По-радостни ли са нашите деца, когато са принудени да играят върху асфалто-бетон?
 • По-здрави ли ставаме ние, когато високата сграда, издигната на няколко метра от прозорците ни, скрива от нас слънчевата светлина?
 • По-добре ли се чувстваме всички от изчезването на простора и природната красота пред очите ни?
 • По-жизнени ли сме при липсата на алеи за пешеходци и колоездачи?
 • По-енергични ли сме, когато сме се скупчили в панелните си „затвори", вместо да живеем в едно-семейни къщи с дворни места и градини?
 • Как ще живеем след години, когато днес позволяваме да се изсичат масово горите около града ни?
 • Каква вода и на каква цена ще пием, ако позволим да продължава безмилостната сеч?

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета