Сдружение "Дом на науката и техниката" - гр. Враца

Сдружение "Дом на науката и техниката" - гр. Враца
www.dnt-vratza.hit.bg

Сдружение с нестопанска цел "Дом на науката и техниката" - гр. Враца е неправитеслтвена организация, приемниик и продължител на най-добрите традиции на Българското Инженерно-Архитектурно Дружество - клон Враца. Сдружението е съдебно регистрирано на 12.08.1992 г. и прергистрирано с решение № 1414/05.10.2001г. по ЗЮЛНЦ на Окръжен съд - Враца

Мисия

Да подпомага развитието на гражданското общество чрез информационно осигуряване, обучение, обществено-полезна дейност за повишаване на гражданската активност и социални дейности за младежи и хора в неравностойно социално положение.

Приоритетни цели

  • Наука, техника, технологии
  • Трети сектор, гражданско общество
  • Работа с младежта и социални дейности
  • Професионална квалификация и развитие на човешките ресурси
  • Подпомагане на обществените процеси на демократизация
  • Подпомагане на икономиката на региона
  • Подпомагане на подобряване на социалната среда

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета