Дейности

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Стара Загора

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Стара Загора

Брифинг представяне на тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Окръжен и Районен съд в Стара Загора в периода октомври - декември 2012г.

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие,...

Брифинг на тема: Тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд – Велинград в периода март-май 2012г

Брифинг на тема: Тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд – Велинград в периода март-май 2012г

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Голямата...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Петрич

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Петрич

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата. Докладът съдържа резултатите от гражданското наблюдение на съда (януари, февруари и март 2012г.) в съдилищата на градовете Благоевград,...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пазарджик

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пазарджик

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пещера

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пещера

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 17.07.2012г., гр.София

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 17.07.2012г., гр.София

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата. Докладът съдържа резултатите от гражданското наблюдение на съда (януари, февруари и март 2012г.) в съдилищата на градовете Благоевград,...

Пресконференция Окръжен съд Бургас, 31 май 2013г.

Пресконференция Окръжен съд Бургас, 31 май 2013г.

Подобряване отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета