Наръчници

Наръчник за гражданско наблюдение на съда

Наръчник за гражданско наблюдение на съда

За първи път в България се отпечатва документ с практическа насоченост за осъществяване на независимо гражданско наблюдение на съда. Наръчникът за гражданско наблюдение на съда е полезно четиво за...

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Домашното насилие включва физическо, психическо, емоционално и сексуално малтретиране и заплахи и се отнася до всички членове на семейството - партньори, деца, родители, прародители и други...

Предстоящи събития

 

 

Анкета