Дейности

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализът по темата показва, че не е абсолютизиран принципът на случайния подбор при разпределението на съдебни дела чрез компютърни програми. Приложението на принципа в голяма част от съдилищата...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Наблюдението включва окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и на районните магистратури в градовете Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Наблюдението...

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът съдържа резултати от гражданското наблюдение на районни и окръжни съдилища в дванадесет града в Южна България. Представени са констатации и изводи за функционирането на наблюдаваните...

 Наръчник за наблюдение на съда

Наръчник за наблюдение на съда

Наръчникът за гражданско наблюдение на съда е полезно четиво за всички неправителствени организации, които развиват капацитет в областта на гражданското наблюдение на съдебната система и...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Докладът е резултат на гражданско наблюдение, насочено върху дейността на съдилищата в съдебните райони на Благоевград и Кюстендил. Мониторингът е част от проекта “Правосъдие близо до хората:...

Доклад за напредъка на съда в Северна България

Доклад за напредъка на съда в Северна България

Проектът „Правосъдие близо до хората” е осъществен от Националната мрежа за гражданско наблюдение на съда. Той се финансира от Фондация „Америка за България”. Неговата задача бе да проучи,...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета