Проекти

Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Проект „Правосъдие близо до хората”

Проект „Правосъдие близо до хората”

Утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и засилване на общественото доверие в съда.

Проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

Проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

Подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда в 3 планови района – Североизточен, Северен Централен и Южен Централен.

Предстоящи събития

 

 

Анкета