План за действие

Гражданско наблюдение в България

Гражданско наблюдение в България

Новият за България метод е заимстван от дългогодишния успешен опит на американските неправителствени организации "Адвокати за човешки права от Минесота" и "Наблюдател". Инициативата е стартирала...

Гражданско наблюдение на съда в Разград

Гражданско наблюдение на съда в Разград

През 2004г.-2005г. Консорциум "Център на НПО", "Младежки Форум 2001 - Разград", "Център за подкрепа на жени в село Стражец" наблюдава съдебни дела, в които поне едната страна е представител на...

Предстоящи събития

 

 

Анкета