Доклади

Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие"

Доклад "Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие"

Докладът е изработен по проект „За силата на закона и гласа на жертви те на домашното насилие”, инициатива на Сдружение „Център на НПО в Разград“. Проектът се реализира от месец февруари 2015 г. до...

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът за напредъка на съда в Южна България по проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза” представя анализи, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра на НПО в Разград. Докладът е...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие,...

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализът по темата показва, че не е абсолютизиран принципът на случайния подбор при разпределението на съдебни дела чрез компютърни програми. Приложението на принципа в голяма част от съдилищата...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Наблюдението включва окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и на районните магистратури в градовете Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Наблюдението...

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът съдържа резултати от гражданското наблюдение на районни и окръжни съдилища в дванадесет града в Южна България. Представени са констатации и изводи за функционирането на наблюдаваните...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Докладът е резултат на гражданско наблюдение, насочено върху дейността на съдилищата в съдебните райони на Благоевград и Кюстендил. Мониторингът е част от проекта “Правосъдие близо до хората:...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета