Дейности

Гражданско наблюдение на съда в Разград

Гражданско наблюдение на съда в Разград

През 2004г.-2005г. Консорциум "Център на НПО", "Младежки Форум 2001 - Разград", "Център за подкрепа на жени в село Стражец" наблюдава съдебни дела, в които поне едната страна е представител на...

Гражданско наблюдение в България

Гражданско наблюдение в България

Новият за България метод е заимстван от дългогодишния успешен опит на американските неправителствени организации "Адвокати за човешки права от Минесота" и "Наблюдател". Инициативата е стартирала...

Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Проект „Правосъдие близо до хората: втора фаза”

Проектът има за цел да подобри отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Проект „Правосъдие близо до хората”

Проект „Правосъдие близо до хората”

Утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и засилване на общественото доверие в съда.

Проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

Проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

Подобряване функционирането на съда на национално ниво чрез популяризиране на добрите практики за гражданско наблюдение на съда в 3 планови района – Североизточен, Северен Централен и Южен Централен.

Граждански наблюдател, проект „Правосъдие близо до хората”

Граждански наблюдател, проект „Правосъдие близо до хората”

"Докладите от гражданското наблюдение имат уникалното предимство да оказват деликатен граждански натиск и въздействие за положителни промени в правораздаването. " Маргарита Попова, Министър на...

Доклад по проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

Доклад по проект „Развитие на Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съдебната власт”

"Смятам, че наблюдението е част от усилията на българското общество за реформи и напредък в съдебната система, които да гарантират върховенството на закона и спазването на гражданските права."...

Доклад по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”

Доклад по проект "Прозрачна и ефективна съдебна система в Североизточна България, ползваща се с обществено доверие”

Общото впечатление от проследените съдебни процеси, в които участват представители на уязвими групи, съвпада с оценката на паралелно наблюдение на съда, проведено от Центъра на неправителствените...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета