Дейности

Окръжен съд Бургас

Окръжен съд Бургас

На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични...

Младежко правосъдие

Младежко правосъдие

Съприкосновение на деца със Закона и съдебните процедури. Добри практики по превенция на детската престъпност.

Районен съд – Благоевград  в проекта  “Правосъдие близо до хората”  със  сътрудничеството на  “Център на НПО-Разград”

Районен съд – Благоевград в проекта “Правосъдие близо до хората” със сътрудничеството на “Център на НПО-Разград”

1. Отчетност, публичност и прозрачност. 2. Детско правосъдие в РС - Благоевград.

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Eлектронни инструменти за е-правосъдие

Практиката на страните-членки в ЕС и ЕК свързана с е-правосъдие е: въвеждането на информационни и комуникационни технологии в съдебните процедури, в административните услуги на съдилищата и...

Предложение за  единна система за оценка на натовареността на магистратите

Предложение за единна система за оценка на натовареността на магистратите

Целта на проекта е изготвянето на Предложението за приемането и въвеждането на Единна система за оценка на натовареността на магистратите и съдебните служители

Eдинен електронен портал за дистанционен достъп до съдебните дела

Eдинен електронен портал за дистанционен достъп до съдебните дела

Единният електронен портал е специално обособен и ситуиран в Интернет пространството сайт с поддържана информационна база от съдебните дела в реално време, с цел обезпечаване техническата...

Електронни услуги на Окръжен съд Пазарджик

Електронни услуги на Окръжен съд Пазарджик

Порталът за достъп до информация за движение на делата, обмен на електронни документи, извършване на удостоверителни изявления в електронна форма са стъпки към електронно правосъдие.

Автоматично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния избор в Окръжен съд - Благоевград

Автоматично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния избор в Окръжен съд - Благоевград

Автоматизираността на разпределението гарантира правилно администриране на делата и повишаване ефективността на работата, избягване на корупционни практики, както и постигане на балансирана...

Страници:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | »Предишна | Следваща

Предстоящи събития

 

 

Анкета