Activities

Брифинг на тема: Тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд – Велинград в периода март-май 2012г

Брифинг на тема: Тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд – Велинград в периода март-май 2012г

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Голямата...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Петрич

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Петрич

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата. Докладът съдържа резултатите от гражданското наблюдение на съда (януари, февруари и март 2012г.) в съдилищата на градовете Благоевград,...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пазарджик

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пазарджик

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пещера

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 19.10.2012г., Пещера

Настоящият доклад обхваща времевия период на наблюдение от 1 март до 30 май 2012 година, проведено в съдилищата на градовете Пловдив, Пазарджик, Пещера, Карлово, Велинград и Асеновград. Обект на...

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 17.07.2012г., гр.София

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 17.07.2012г., гр.София

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилищата. Докладът съдържа резултатите от гражданското наблюдение на съда (януари, февруари и март 2012г.) в съдилищата на градовете Благоевград,...

Пресконференция Окръжен съд Бургас, 31 май 2013г.

Пресконференция Окръжен съд Бургас, 31 май 2013г.

Подобряване отчетността, прозрачността и етиката в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво.

Пресконференция град Сливен, 30 май 2013г.

Пресконференция град Сливен, 30 май 2013г.

Наблюдателите бяха в съда, водени от желанието да видят на място как работи съдебната система, призвана да гарантира върховенството на закона, да защитава правата на гражданите и да следи те да...

Pages:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery