Activities

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Домашното насилие включва физическо, психическо, емоционално и сексуално малтретиране и заплахи и се отнася до всички членове на семейството - партньори, деца, родители, прародители и други...

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът за напредъка на съда в Южна България по проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза” представя анализи, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра на НПО в Разград. Докладът е...

100 години съд в Благоевград

100 години съд в Благоевград

На 10 декември 2013г. в Благоевград тържествено бяха отбелязани 100 години от създаването на първия съд. Домакин на тържествата беше Окръжен съд - Благоевград.

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 11.07.2013г., Хасково

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 11.07.2013г., Хасково

Брифинг представяне на тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Окръжен и Районен съд в Хасково в периода октомври - декември 2012г.

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Димитровград

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Димитровград

Брифинг представяне на тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд в Димитровград за периода октомври - декември 2012г.

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Кърджали

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Кърджали

Брифинг представяне на тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Районен съд - Кърджали за периода октомври - декември 2012г.

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Стара Загора

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 10.07.2013г., Стара Загора

Брифинг представяне на тримесечен аналитичен доклад за гражданско наблюдение на Окръжен и Районен съд в Стара Загора в периода октомври - декември 2012г.

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие,...

Pages:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery