Activities

Гражданско наблюдение  - Районен съд Пазарджик

Гражданско наблюдение - Районен съд Пазарджик

Гражданско наблюдение. Международно правна уредба в областта на детското правосъдие. Национално законодателство.

Електронно правосъдие

Електронно правосъдие

Концепция на Министерство на правосъдието

Национална конференция “Правосъдие близо до хората” - 19 февруари 2013г. град София

Национална конференция “Правосъдие близо до хората” - 19 февруари 2013г. град София

От наблюдаваните четири теми по проекта се очертават три важни предизвикателства пред Висшия съдебен съвет

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Разлог

Брифинг по проект "Правосъдие близо до хората: втора фаза” - 16.11.2012г., Разлог

Аналитичен доклад от гражданско наблюдение на съдилища в Благоевград, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич и Разлог, януари - март 2012

Районен съд Бургас - Детско и младежко провосъдие

Районен съд Бургас - Детско и младежко провосъдие

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост...

Районен съд Бургас - Структура, дейности, статистика, постижения

Районен съд Бургас - Структура, дейности, статистика, постижения

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. Тази независимост придава стабилност, ненакърнимост и справедливост...

Окръжен съд Бургас

Окръжен съд Бургас

На Окръжния съд, като първа инстанция, са подсъдни делата за престъпления против Републиката, умишлени убийства, отвличане, квалифицирани грабежи, контрабанда, изготвяне на неистински парични...

Младежко правосъдие

Младежко правосъдие

Съприкосновение на деца със Закона и съдебните процедури. Добри практики по превенция на детската престъпност.

Pages:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery