Наръчници

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Наръчник за обучение на специалисти, които работят по случаи на домашно насилие

Домашното насилие включва физическо, психическо, емоционално и сексуално малтретиране и заплахи и се отнася до всички членове на семейството - партньори, деца, родители, прародители и други...

Information

 

 

 

Inquiery