Reports

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът за напредъка на съда в Южна България по проект “Правосъдие близо до хората: втора фаза” представя анализи, изводи и препоръки на наблюдаващия екип на Центъра на НПО в Разград. Докладът е...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад за резултатите от гражданското наблюдение на Окръжните съдилища в градовете Бургас, Сливен и Ямбол, както и на Районните съдилища в градовете Бургас, Несебър, Поморие,...

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализ на прилагането на принципа на случайния подбор при разпределение на съдебни дела

Анализът по темата показва, че не е абсолютизиран принципът на случайния подбор при разпределението на съдебни дела чрез компютърни програми. Приложението на принципа в голяма част от съдилищата...

Тримесечен аналитичен доклад

Тримесечен аналитичен доклад

Наблюдението включва окръжните съдилища в Стара Загора и Хасково, както и на районните магистратури в градовете Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград и Чирпан. Наблюдението...

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Междинен доклад за напредъка на съда в Южна България

Докладът съдържа резултати от гражданското наблюдение на районни и окръжни съдилища в дванадесет града в Южна България. Представени са констатации и изводи за функционирането на наблюдаваните...

Quarterly analytical report

Quarterly analytical report

Quarterly analytical report of civil court watch of the District courts in the towns of Plovdiv and Pazardzhik and Regional courts in the towns of Plovdiv, Pazardzhik, Asenovgrad, Velingrad,...

Quarterly Analytical Report

Quarterly Analytical Report

The report is the result of civil court watch carried out on the activity of the courts in the regions of Blagoevgrad, Kyustendil and Pernik. Civil court watch is part of the project "Justice reach...

Progress report of the court in Northern Bulgaria

Progress report of the court in Northern Bulgaria

The project "Justice reach to people" is implemented by the National Network for court watch. It is funded by the America for Bulgaria Foundation. Its purpose was to explore, analyze and track the...

Pages:  « | 1 | 2 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery