Изказване на Георги Милков, Заседание на Комисията по правни въпроси в 43 Народно събрание

2015-01-15

Стенограма от заседание на комисия

П Р О Т О К О Л № 7 Днес, 15.01.2015 г., четвъртък, от 14:30 часа се проведе заседание на Комисията по правни въпроси.

Георги Милков:

Уважаеми членове на комисията, Уважаеми гости, членове на Висшия съдебен съвет, магистрати, казвам се Георги Милков и ще представя позицията на нашата организация.

Ние подкрепяме Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Присъединяваме се към извода, че това е най-всеобхватния подобен документ от 2000 г. насам. Всички сме съгласни, че са необходими смели реформи. Наистина имаме нужда от независимо работеща система.

Народното събрание е избрано в този си вид с пряк вот от българските граждани в края на миналата година и то е върховният легитимен орган.

Проведени са обществени консултации с професионалната общност, неправителствените организации и заинтересованите страни. Процесът и в момента е отворен и той върви. Ние споделяме разбирането, че не е необходимо обществено съгласие между трите органа или между трите власти поради простата причина, че Конституцията е устроена така, че хората които вземат решение за развитието на държавата са в Народното събрание. Висшият съдебен съвет и 15 хиляди служители магистрати са високо платени обществени служители, които трябва да служат на нас гражданите. Те не са страна, естествено те са заинтересовани да продължи статуквото, да е по-бавно, да е по-трудно, да имаме 1500 съдилища, ако можем да увеличаваме бюджета три пъти в годината и ако може делата да се влачат по 10 години. За това съгласие имаме всички и знаем, че е така.

Защо стратегията в този вид е много добра и какви са силните достойнства на този документ?

За първи път един стратегически документ налага върховенство на закона като своя основна цел.

На второ място, независимост на съда.

На трето място, отчетност и засилена отговорност на прокуратурата.

На четвърто, за първи път се случва да говорим за програмно ориентиран бюджет, обвързан с резултатите или все пак да имаме някаква отправна точка да търсим отговорност от хората, които изразходват обществения ресурс. Или примерно да е ясно защо Висшият съдебен съвет получи 460 млн. лв. тази година, а миналата година има 434 млн. лв. И примерно да е ясно защо измами Народното събрание да им даде актуализация, а пък си раздадоха бонуси. На следващата седмица това се случи. Нещо, което според нас е много важно в стратегията и тя го налага, това е предвидимост на съдебните актове. Хората нямат доверие в съдебната система. То е по-малко от 20%, защото българското правосъдие е непредвидимо. Примерно, по един и същи казус върховният съд един път гледа наляво, друг път гледа надясно с цялото уважение към върховните магистрати, които присъстват тук. Защото Висшият съдебен съвет трябва да си промени формулата на функциониране. Този орган, откакто е избран, лети от скандал в скандал. Днес прави три пъти гласуване да изберат председател на Окръжен съд-Монтана, и накрая махат два гласа просто ей така с химикала. Този орган естествено, че не функционира добре.

Какво се случва? Етичната саморегулация в съдебната система не работи. Решенията в Етичната комисия се вземат от един човек – Ясен Тодоров. Той еднолично управлява комисията и той го признава в интервю за „Правен свят”.

Дисциплинарната дейност е формална.

Атестациите са еднотипни и ги работят на конвейер.

Има двама представители, които познавам добре и те ме познават. Работили сме заедно във Висшия съдебен съвет в Гражданския съвет. Г-жа Колева може да каже колко върховни съдии и прокурори този Висш съдебен съвет е атестирал за две години. Нула! Нито един върховен магистрат. Висшият съдебен съвет има свещени крави. Той не иска да посяга върху определени лобита и не иска да работи. Стратегията в този вид е много добра отправна точка. Благодаря.

Предс. Данаил Кирилов:

Благодаря. Заповядайте, г-жо Колева. Моля за бърза реплика. Добре познаваме позицията на ВСС.

Юлиана Колева:

Аз няма да защитавам позиция на ВСС в момента. Просто искам да кажа, че действително атестирането на върховните магистрати е проблем за това, защото в закона липсват критерии за атестиране на върховни магистрати. Върховните магистрати имат толкова специфична дейност, че не могат да бъдат атестирани по общите и специфичните критерии, които в момента са заложени в закона и г-н Георги Милков много добре знае това.

 

 

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2331/steno/ID/3471

Предстоящи събития

 

 

Анкета