Сдружение „Център на НПО в Разград” е член на Съвета по прилагане на Стратегия за реформа в съдебната система към Министерски съвет

2016-01-28

Център на НПО в Разград е определен за член на Съвета по прилагане на актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, който се формира съгласно постановление на Министерски съвет . Кандидатурите са разгледани от Комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието, в състав: Красимира Филипова, заместник-министър на правосъдието, Благовест Пунев, съветник в Политическия кабинет на Министъра на правосъдието и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ на министерството. Девет професионални и неправителствени организации са одобрени за участие в Съвета: 1. Сдружение „Асоциация на прокурорите в България“ 2. Сдружение „Камара на следователите в България“ 3. Сдружение „Съюз на съдиите в България“ 4. СНЦ „Сефита“ 5. Съюз на юристите в България 6. Сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ 7. Сдружение „Център на неправителствените организации в Разград“ 8. Български институт за правни инициативи 9. Национална мрежа за децата

Подробности тук

Предстоящи събития

 

 

Анкета