Областен съвет за превенция на домашното насилие се учреди в град Разград

2016-02-09

На 09.02.2016 г., в Областна администрация - Разград се проведе учредително заседание на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград. Консултативният орган се създава по инициатива на Центъра на НПО в Разград, с подкрепата на областната администрация Разград. Целите на съвета са ограничаване на домашното насилие на територията на област Разград чрез извършване на дейности по превенция, включване н специализирани програми на извърштели на домашно насилие и стимулиране на партньорството между местната, съдебната и изпълнителните власти. Създаването на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е важен етап в процеса на превенция на домашното насилие на областно ниво, като развива постиженията в рамките на Местния механизъм за прилагане на Закона за защита от домашното насилие в област Разград, създаден през 2011 г. в област Разград, по инициатива на Сдружение „Център на Неправителствените организации в Разград”. В учредителното заседание участваха членовете на основния състав на Съвета: кметове на общини и ръководители на териториални звена на централната изпълнителна и на съдебната власт в област Разград: Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Регионална дирекция на МВР, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по образованието; представители на болница „Свети Иван Рилски”, гр. Разград; Център за обществена подкрепа Разград; Сдружение „Младежки форум 2001 – Разград”; Сдружение на общопрактикуващите лекари в област Разград. Нурие Црънгалова – Заместник областен управител на област Разград, прочете приветствие от Областния управител на област Разград Манол Кившанов. Гости на събитието бяха омбудсманът Мая Манолова и заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева. Мая Манолова заяви, че ще съдейства примерът на Разград да бъде последван от други областни градове - подобни областни съвети, които да координират усилията за предотвратяване на домашното насилие да бъдат създадени във всички областни градове. Тя подчерта, че каузата й като национален омбудсман е да съдейства за създаването на целогодишни кризисни центрове за подкрепа на жени и деца жертви на насилие във всеки областен град. Манолова посочи, че кризисните центрове за жени и деца жертви на насилие, които действат в страната са едва 18, като по думите й те са крайно недостатъчни, тъй като според неофициалните данни на неправителствените организации броят на жените, пострадали от домашно насилие е близо 1 милион. Общественият защитник подчерта абсолютната необходимост от създаването на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Манолова изтъкна и факта, че е важно да има Национален орган, който да координира усилията и действията на институциите по предотвратяване на домашното насилие както и за работа по превенцията му. Заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева–Русева сподели, че Министерството на правосъдието работи по подготовката за подписване на Истанбулската конвенция, която предвижда криминализиране на домашното насилие. Заместник-министърът на правосъдието запозна учредителите на Съвета и с подготвените от Министерството на правосъдието промени в Наказателно процесуалния кодекс, с които ще се предложи задължителното въвеждане на т.нар. “сини стаи“ за изслушване на жертви на насилие и на деца пострадали от престъпления. Актрисата Димитрина Гинева от Държавен драматичен театър „Антон Страшимиров” гр.Разград представи реален случай от Доклада „Иновативни подходи и добри практики по темата за домашното насилие” на Центъра на НПО в град Разград. Георги Милков – Председател на Управителния съвет на Сдружение „Център на Неправителствените организации в Разград”, представи добри практики по превенция на домашното насилие в област Разград. Добри практики по темата за превенция на домашното насилие в област Разград споделиха д-р Валентин Василев, Кмет на Община Разград; Надежда Радославова, Председател на Общински съвет - Разград; Бейтула Мюмюн – Кмет на община Самуил; Таня Костова, Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Росен Аврамов, Директор на Център за обществена подкрепа, град Разград. Създаването на Областен съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е заложено, като приоритет в разработената в края на 2015 г. Стратегията на област Разград за развитие на социалните услуги 2016–2020 г. Съществуването на консултативни органи, с представители на различни власти, има важна роля в процеса на вземане на решения на ниво политики. През 2015 г. Центърът на неправителствените организации в Разград организира редица обществени срещи и мобилни приемни във всички седем общини на област Разград с цел превенция на домашното насилие. В срещите участваха представители на различни професионални групи – съдии, прокурори, адвокати, социални работници, служители на МВР и общински администрации, експерти и др. Участниците в срещите се обединиха около идеята, Областният управител на област Разград да бъде координиращ орган в процеса на превенция на домашното насилие, като участва активно в процеса и подкрепя добрите практики на ангажираните институции. Създаването на Съвета е по инициатива на Сдружение „Център на Неправителствените организации в Разград” и Областна администрация - Разград.

Предстоящи събития

 

 

Анкета