1546 лв. е най-ниската заплата в съда, 4367 е най-високата*

2015-10-17

Близо 292 млн. лв. ще бъдат изплатени през тази година за заплати на съдиите, прокурорите, следователите и служителите на Темида. Това е 61,74% от бюджета на съдебната система за 2015 г., който с актуализацията през септември е 473 450 800 лв.

Сумата всъщност е 380 275 682 лв., защото със заплатите се превеждат и задължителните за магистратите и служителите социални и здравни осигуровки. Става дума за 80,32% от целия бюджет на Темида. Това сочат данни на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Увеличението на заплатите в магистратурата с 12% от 1 ноември т.г. и поисканият заради това по-голям бюджет за догодина предизвика острата реакция на финансовия министър Владислав Горанов.

Последва среща на Горанов с тримата големи в Темида - председателите на двата върховни съда Лозан Панов и Георги Колев и главният прокурор Сотир Цацаров. ВСС призова министъра към диалог, но отказа да отмени увеличението. Все още не е ясно дали държавата ще отпусне допълнителните 45,1 млн. лв. за 2016 г.

В съдебната система работят общо 13 350 души. 4176 са магистрати - 2229 съдии и 1947 прокурори и следователи. Останалите са служители - 6178 в съдилищата и 2996 в прокуратурите, показват данните на ВСС към 8 октомври т.г. (Виж таблицата)

Заплатите на магистратите се определят по закон и се конкретизират от ВСС. Съдебният закон фиксира най-ниската основна заплата - на младшите съдии и прокурори. Тя е "удвоената средна месечна заплата на заетите в бюджетната сфера съгласно данните на Националния статистически институт".

В момента най-ниската заплата в Темида е 1546 лв. Използвайки я като база, ВСС определя в Таблица основните месечни възнаграждения на магистратите според длъжностите им. Над младшите магистрати са районните съдии и прокурори с 1683 лв. С 200 лв. повече получават колегите им в София, които са сред най-натоварените в страната.

На следващото, окръжно ниво, месечното възнаграждение е 2154 лв. Толкова получават окръжните и административните съдии, окръжните прокурори и следователите.

Поради повечето и по-сложни дела колегите им в Софийския градски съд, Административен съд - София, Софийска градска прокуратура и спецмагистратурата "Антимафия" получават по 2337 лв.

Съдиите и прокурорите на по-високото, апелативно, ниво, включитено и в "Антимафия", вземат на месец по 2622 лв. Основната заплата на висшите магистрати - от двата върховни съда и от двете върховни прокуратури, е 3119 лв.

Основното възнаграждение на магистратите е фиксирано в Таблица на ВСС. Сегашните са в сила от 1 юли 2012 г., не са актуализирани оттогава (Какви са сега и с увеличението - виж таблицата). Тъй като базата им се определя от средната бюджетна заплата за страната, всеки три месеца НСИ изпраща на ВСС като първостепенен разпоредител информация колко е тя. За второто тримесечие на тази година е 837 лв.

След поредното уведомление от статистиката преди месец ВСС актуализира основните месечни заплати в Темида с 12% - за да изравни минималните с две средни бюджетни заплати за страната. Въпросното решение обаче бе оспорено от финансовия министър.

Към основното си възнаграждение магистратите получават допълнително средства за ранг и прослужени години. Рангът е повишаване на място след натрупан стаж, доказан професионализъм и отлична оценка на атестацията. За ранг се получава по-високо възнаграждение - основната заплата се умножава по индекс, определен от ВСС.

Например ако съдия от районен съд получи ранг на съдия в окръжен съд, дотогавашното му възнаграждение от 1683 лв. се умножава по определен индекс и новото е 1754 лв., със 71 лв. по-високо, изчисли "24 часа". Ако районният съдия получи следващия ранг - съдия в апелативен съд, заплатата му ще е със 140 лв. повече, т.е. 1823 лв. Същото важи и за районен прокурор.

Заради претовареността си районните съдии и прокурори в София получават не само по-високи заплати от колегите си - с 200 лв., но имат и по-висок от тях ранг - на окръжно ниво. Ако бъдат повишени на място в апелативен или върховен съдия и прокурор, заплатите им вече няма да са 1883 лв., а съответно 1958 и 2034 лв., т.е. със 75 и 150 лв. повече.

Магистратите на окръжно ниво - окръжни, военни и административни съдии, окръжни прокурори и следователи, могат да бъдат повишени в ранг апелативен или върховен магистрат. Възнагражденията им от 2154 лв. се увеличат съответно с 41 и 82 лв. - на 2195 и 2236 лв.

В София магистратите на окръжно ниво - Софийският градски съд, административният съд, Софийската градска прокуратура, спецсъдът и прокуратурата "Антимафия" и следователите към тях, по закон имат по-висок ранг - на апелативни магистрати. Затова те могат да получат само един ранг - на върховни магистрати. Стане ли, заплатата им се увеличава от 2337 на 2426 лв., с 89 лв.

Апелативните съдии и прокурори също могат да бъдат повишени само в един ранг - върховни, и възнаграждението им от 2622 лв. става 2677 лв., с 55 лв. повече. Върховните съдии и прокурори имат най-високия ранг и при тях няма повишаване в ранг.

Към основната си заплата магистратите получават добавка за прослужени години 2% за всяка година трудов стаж. Процентът е записан в съдебния закон и е два пъти по-висок от този по Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения. Но е въведен таван - 40%, който се постига при 20 г. работа като съдия, прокурор и следовател. След това процентът не се увеличава.

Например софийски градски съдия или прокурор, който има ранг на върховен магистрат и е правораздавал вече 20 г., получава на месец 3361 лв. - 2337 лв. основна заплата, 89 лв. за ранг и 935 лв. за стажа си.

Върховните съдии и прокурори обикновено имат повече от 20 г. стаж в системата и получават 4367 лв. - 3119 като основно възнаграждение и 1248 лв. за прослужени години Това е и най-високото възнаграждение за редови магистрат.

Пак по силата на съдебния закон всяка година магистратите получават пари за тоги и облекло - две средни бюджетни заплати за страната. Сега сумата е 1730 лв.

Съдебният закон определя и платения годишен отпуск на магистратите - 30 работни дни и допълнително по един работен ден за всеки две години юридически стаж. Общият размер обаче не може да е над 60 календарни дни.

При напускане на системата съдиите, прокурорите и следователите с над 10 г. стаж получават еднократно парично обезщетение - по една брутна месечна заплата за всяка година в Темида, но не повече от 20. При пенсиониране например върховен съдия или прокурор, правораздава цял живот, получава около 87 340 лв. компенсация

При реализиране на икономии от средствата за заплати почти всяка година магистратите и служителите получават бонуси за Коледа. Преди криза обикновено вземаха по 2 заплати. През последните години надбавките са доста по-ниски - 34,28% от основната заплата в края на 2014 г. и 13,76% от нея в края на 2013 г. ВСС решава дали да има коледни бонуси и в какъв размер. Това са пари, които Темида е икономисала от заплати - незаети щатове, магистрати в продължителни болнични и други.

"Заплатите на магистратите в България са сред най-ниските в Европа - над три пъти по-ниски. И България е много далеч от общоевропейските тенденции за нарастване на заплатите на магистратите. Защото основен принцип във всички правови държави, откакто има разделение на властите, е възнагражденията имда са гаранция за независимост, освен личните им морални и професионални качества", коментира Каролина Неделчева от ВСС, която оглавява комисията "Съдебна администрация" на съвета.

"Съдиите, прокурорите и следователите във всички правови държави имат прилични възнаграждения, по-висок процент за прослужени години, по-дълъг платен отпуск, еднократно обезщетение при напускане на системата, защото нямат право да извършват каквато и да е друга дейност освен преподавателска и защото трудът им е стресов и ненормиран", допълни Неделчева, която е започнала кариерата си като прокурор, а от 1995 до 2012 г., когато бе избрана във ВСС от парламентарната квота, е решавала дела в районния съд в Попово и в окръжния съд във Варна.

"Заради този стрес много магистрати и служители имат сериозни заболявания, включително и онкологични. Всяка сряда бюджетната комисия на ВСС, на която съм член, разглежда по десетина молби за подпомагане на лечението на магистрати и съдебни служители от фонда ни СБКО", подчерта Неделчева.

4011 лв. е основното възнаграждение на тримата големи в Темида

Заплатите на тримата големи в Темида - шефовете на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния прокурор, са определени в съдебния закон - 90% от възнаграждението на председателя на Конституционния съд. А то по друг закон е равно на средномесечното възнаграждение на президента и на шефа на Народното събрание. При 837 лв. средна бюджетна заплата за второто тримесечие основните им възнаграждения са 4011 лв. Върху нея се изчислява сумата за прослужени години.

Основната заплата на зам.-шефовете на двата върховни съда и на зам. главните прокурори е 95% от тази на началниците им. Възнагражденията на всички останали ръководители в Темида се определят, като основните им възнаграждения като магистрати се умножават по различни индекси, определени от ВСС.

От 350 до 1100 лв. са парите на служителите

Основните възнаграждения на администрацията и служителите в Темида са определени от ВСС в класификатор, който е в сила от 1 юли 2012 г. И за тях ВСС реши да ги увеличи с 12% от 1 ноември т.г.

Администрациите на двата върховни съда, главната прокуратура и националното следствие се ръководят от главни секретари. Основната им заплата е 80% от тази на върховен съдия. Възнагражденията на служителите в тези структури са по-големи с 200-250 лв., отколкото в останалите.

Администрациите на всички останали съдилища и прокуратури се ръководят от съдебни администратори. Получават 80% от основната заплата на съдия в съответния съд. Във всеки съд и прокуратура има началник-отдел, главен счетоводител, началник-служба, административен секретар. Основните им заплати са от 758 до 1116 лв.

Има още съдебни секретари и деловодители с основни заплати от 482 до 602 лв. От 471 до 590 лв. е месечното възнаграждение на съдебни архивари и статистици. Касиери, домакини и работници, поддържащи сгради, получават от 435 до 545 лв. Заплатите на шофьорите са от 482 до 602 лв., а на призовкарите - от 396 до 494 лв. Най-ниска е на невъоръжената охрана - от 350 до 438 лв.

Също като магистратите съдебните служители всяка година получават за облекло по две средни бюджетни заплати - 1546 лв. При пенсиониране получават еднократно обезщетение - по една брутна заплата за всяка година стаж в Темида, но не повече от 10.

Предстоящи събития

 

 

Анкета