Как Висшият съдебен съвет управлява европейски проекти?

2014-10-10

ВСС е приключил без видим резултат два проекта на стойност над 2,5 млн.лв.

Ние попитахме ВСС за информация с резултатите от проект:

1.„Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни служители", КБ08-24-8-С/03.11.2008г. - Единна система за оценка на натовареността на магистрати и съдебни служители - как се използва в момента документа от ВСС и какво е практическото му приложение?

2.„Ефективност, отчетност и координация в съдебната система", КБ09-15-4-С/23.07.2009г. - Методика за статистическа отчетност, набор показатели и указания за тяхното изчисляване и Статистически отчетни форми за преглед и анализ на резултатите - как се използва в момента документа от ВСС и какво е практическото му приложение?

Публикуваме уникален документ за функциониране на ВСС. Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публикуван на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета