ВСС управлява седем проекта на стойност над 5 млн. лв.

2014-10-10

Публикуваме важен документ как ВСС управлява седем проекта с европейско финансиране. Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) докладът не е публичен на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Предстоящи събития

 

 

Анкета