Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Висшия съдебен съвет

2014-10-10

Публикуваме важен документ за функционирането на ВСС (приет по Протокол 11/12.03.2014г. от заседание на ВСС). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) докладът не е публичен на интернет страницата на ВСС в противоречие с огласената политика за публичност и прозрачност в дейността на колективния съдебен орган. Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Предстоящи събития

 

 

Анкета