Широко затворени очи

2013-07-30

ВСС демонстрира пълна незаинтересованост за случайното разпределение на делата

Всеки, който притежава „малко съобразителност" и достъп до системата за случайно разпределение на делата (по думите на Христо Иванов, програмен директор на БИПИ б. а.), би могъл да манипулира софтуера за случаен подбор, с която работят 95% от съдилищата в България, без това да оставя следи. Това е извод от независимия доклад от проверката на сигурността на системата за случаен подбор на съдиите във Върховния административен съд и Софийския градски съд (системата Law choice), извършена от Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Докладът, който предизвика сериозно напрежение във Висшия съдебен съвет (ВСС), бе представен в края на април. Оттогава досега (вече 3 месеца) органът, който управлява съдебната власт, не предприема никакви мерки за решаване на един от основните проблеми на правосъдието, който създава възможности за корупция и не гарантира честен процес на гражданите по делата (доколкото всяка от страните няма сигурност, че съдията е определен случайно, а не под невидимото давление на другата страна). Нещо повече - кадровиците всячески се опитват да неглижират темата дори с цената на това нелепо да бламират собствените си проверки за случайното разпределение на делата в съдилищата (виж тук) и да проточват във времето реалните действия, които могат да спрат порочната практика.

Пълния текст може да видите тук

Предстоящи събития

 

 

Анкета