Важен доклад за българската прокуратура

2013-09-03

Публикуваме Доклад за проведен функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на прокуратурата на Република България 200г. - 2012г., рубрика Добри практики.


Въпреки широко прокламираната прозрачност в дейността си, ВСС до момента избирателно публикува или не важни за обществото документи. Все още не е публикуван на интернет-страницата на ВСС приетия за сведение Доклада за проведения функционален анализ на структурата, процедурите и организацията на Прокуратурата на Република България за периода 2007 - 2012 г. (приет с Решение 27 по Протокол 28/17.07.2013г ) Не е публикуван и Плана за действие на Прокуратурата на Република България, за периода 01.09.2013 г. - 01.03.2015 г. (приет с Решение 29.1 по Протокол 30/24.07.2013г.)


Двата документа не могат да бъдат открити никъде и на официалната страница на Прокуратурата (http://www.prb.bg/)


Анализът и плана за действие не са предлагани за обсъждане в Гражданския съвет към ВСС, в който членуват 17 неправителствени организации. Липсва публична информация кой е участвал в изработването на двата документа и как са определени участниците в екипите.

Предстоящи събития

 

 

Анкета