Шест НПО искат експертна оценка на продуктите за случайно разпределение на дела

2013-11-20

Шест неправителствени организации от Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) отказват да участват в дебатите по приемането на Единната Методика за случайно разпределение на делата, докато не се изготви експертна оценка на двете програми АСУД и LawChoice, които в момента се използват в съдилищата.

Преди две седмици ВСС реши да запази системата LawChoice до изработването на единен продукт за цялата съдебна система. Според членовете на съвета това се налагало не само, защото в 95% от съдилищата е инсталиран този продукт, но и защото за АСУД се плащало, а пари в бюджета за повсеместното му въвеждане няма. Решението да се остави компрометираната система LawChoice бе взето, независимо от няколкото проверки на продукта, които показаха, че системата може да бъде манипулирана без да останат следи, макар такива действия да не бяха установени. ВСС реши още да доработи системата LawChoice, за да бъде максимално защитена.

В писмо до ВСС шестте организации - Съюзът на съдиите в България, Българският институт за правни инициативи, Български адвокати за правата на човека, Сдружение "Сефита", Институтът за развитие на публичната среда и Център на НПО в Разград изтъкват, че не са им станали ясни мотивите на ВСС на избере "компрометирания продукт LawChoice", вместо доказалата надеждността си програма АСУД. ВСС не обявил и техническите изисквания към програмата за случайно разпределение на делата, на които трябва да отговаря "доработката" на LawChoice.

.....

Пълния текст от www.legalworld.bg

още по темата

20.11.2013г. - www.mediapool.bg - Граждански организации предложиха да дадат експерти за нуждите на ВСС

19.11.2013г. - www.judicialreports.bg - Шест организации от Гражданския съвет на ВСС настояват за независима проверка за надеждност на системите за случайно разпределение на делата

Предстоящи събития

 

 

Анкета