„Център на НПО в Разград” - активен участник по актуални теми и въпроси, свързани със съдебната реформа

2013-09-24

Сдружение „Център на НПО в Разград" е активен участник по актуални теми и въпроси, свързани със съдебната реформа в България. Ние активно работим в посока подобряване качеството на съдебната система у нас. По този повод на 18 септември 2013г. изпратихме до Висшия съдебен съвет Становище по проект на Инструкция за разпределение на съдебните дела, съобразно чл. 9 от Закона за съдебната власт. Текстът е публикуван на страницата в рубрика Становища: http://watch.ngo-rz.org/bg/pages/lettersandviews.html Ние активно следим темата за случайното разпределение на съдебни дела и затова подкрепяме приемането на Инструкция за прилагане на принципа за случайното разпределение. Необходима е системна регламентация на приложението на член 9 от ЗСВ във всички 330 органи на съдебната власт в България, разположени в 28 съдебни окръга. Относно Инструкцията, изразихме притеснение, че тя е относима само за съдилищата, което изключва от обхвата органите на прокуратурата, Националната следствена служба и следствените отдели. Приложението на чл.9 изрично посочва приложението на случайния принцип за съдилищата, прокуратурата и следствието. През месец май 2013г. на кръгла маса в град София, ние представихме Анализ за случайното разпределение на съдебни дела и с отправеното становище отправихме предложение до Висшия съдебен съвет да използва коментарите и предложенията, от анализа при редакция на проекта за Инструкция за разпределение на съдебни дела. От Центърът на НПО в Разград продължаваме да следим активно темата за случайното разпределение и като се има в предвид нашият дългогодишен опит в гражданския мониторинг, смятаме че имаме капацитета да участваме с мнения, становища и препоръки по тази тема

Предстоящи събития

 

 

Анкета