Бърза реакция на ВСС за декларациите за конфликт на интереси

2013-09-12

Необичайно бързо реагираха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) на проявения преди два дни интерес от страна на Европейската комисия по проблема с липсата на публичност на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. Всъщност и самите членове на съвета отчитат като грешка решението си от април т.г., с което "скриха" декларациите от сайта на съвета, докато не получат изрично писмено съгласие за тяхното публикуване от засегнатите магистрати.

Като извънредна точка в днешното първото заседание на съвета след ваканцията седем от членовете на съвета - представляващият ВСС Соня Найденова, Магдалена Лазарова, Ясен Тодоров, Даниела Костова, Димитър Узунов, Милка Итова и Галя Георгиева внесоха предложение за преразглеждане на решението от април и възложиха на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси да изготви такова. Според седмината от ВСС публичността е в интерес както на магистратите, така и на обществото.

Председателят на Комисията за конфликт на интереси Незабравка Стоева заяви, че ВСС не е имал намерение да скрие декларациите. Напротив, комисията постоянно обработва пристигащите от цялата страна документи, изпраща и получава съгласия от хилядите магистрати за публикуване на декларациите им. И тя подкрепи идеята за преразглеждане на решението, като изтъкна, че проблемът с конфликта на интереси е много актуален. Незабравка Стоева предложи нейната комисия, съвместно с правната, да изготвят проекторешение, което да бъде обсъдено от ВСС, защото въпросът се нуждаел от една сериозна дискусия.

Тук Соня Найденова припомни, че всичко в декларациите, които се подават пред Сметната палата е публично. Създава се огромно напрежение и ние дължим обяснение, добави представляващият ВСС.

Постави се и въпросът за делото образувано във Върховния административен съд срещу решението на ВСС за "сваляне" на декларациите по жалба на три авторитетни неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа - Фондация "Програма Достъп до информация", Център на НПО - Разград и Български институт за правни инициативи. Според някои членове на съвета би следвало да се обсъдят и доводите в жалбата на трите НПО, където се коментира осигуряването на публичност и прозрачност като необходимо условие за предотвратяване на конфликта на интереси и корупционните практики.

Всъщност от протеклите дебати остава впечатлението, че всеобщото мнение в съвета е за промяна на решението, с което бяха "скрити" декларациите на магистратите за конфликт на интереси.

А Незабравка Стоева заяви, че нейната комисия е готова още следващата седмица да предложи проект на решение по въпроса, който да бъде широко дискутиран.

 

Правен свят - http://legalworld.bg/show.php?storyid=32501

Предстоящи събития

 

 

Анкета