News

08.01.2015

Ще провери ли ВСС как се разпределят делата във Върховния административен съд

Уволненият член на Висшия съдебен съвет Камен Ситнилски е сезирал през декември Висшия съдебен съвет с искане да бъде извършена проверка как е било разпределено делото му на последната инстанция...

20.10.2014

Председателят на РС-Стара Загора подаде оставка заради ВСС

Председателят на Районен съд Стара Загора Росен Чиликов изненадващо подаде оставка. Чиликов е депозирал оставката си сутринта във Висшия съдебен съвет (ВСС) и обясни, че решението му е във...

12.10.2014

Във ВСС получават и заплата, и хонорар за една и съща работа

За по-малко от 2 години кадровият орган си е раздал 460 000 лева "Около 85 съдилища са без средства за издръжка. Това включва заплащане на външни услуги като ток, вода, разплащане на...

10.10.2014

Как Висшият съдебен съвет управлява европейски проекти?

ВСС е приключил без видим резултат два проекта на стойност над 2,5 млн.лв. Ние попитахме ВСС за информация с резултатите от проект: 1.„Компетентни и мотивирани магистрати и съдебни...

10.10.2014

ВСС управлява седем проекта на стойност над 5 млн. лв.

Публикуваме важен документ как ВСС управлява седем проекта с европейско финансиране. Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) докладът не е публичен на интернет страницата на ВСС в...

10.10.2014

Натовареност по щат или действителна натовареност?

Как ВСС чете Закона за съдебната власт и как стъкмява статистиката си Ние попитахме ВСС: „Документ или правно основание, на базата на което ВСС използва два основни термина, с които...

10.10.2014

Щатно разписание на длъжностите в Администрацията на ВСС

Публикуваме важен документ за функциониране на ВСС - щатно разписание на администрацията (актуално към 19.08.2014г.). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публикуван на ...

10.10.2014

Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ.

Публикуваме важен документ за функционирането на ВСС (утвърден с решение по Протокол 291/12.07.2012г. от заседание на ВСС). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) той не е публичен ...

10.10.2014

Доклад за проведен функционален анализ на администрацията на Висшия съдебен съвет

Публикуваме важен документ за функционирането на ВСС (приет по Протокол 11/12.03.2014г. от заседание на ВСС). Към датата на публикуване на документа (10.10.2014г.) докладът не е публичен на ...

09.10.2014

Тихомълком ВСС назначи сестрата на Каролина Неделчева за зам.-шеф на съд

Сестрата на члена на Висшия съдебен съвет Каролина Неделчева бе назначена за заместник-председател на Окръжен съд-Търговище. 13 от членовете на съвета подкрепиха Татяна Неделчева Йорданова за...

Pages:  « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | »Previous | Next

Information

 

 

 

Inquiery