Позиция относно искане на ВСС да получи допълнително пари към бюджета на съдебната власт за 2014г.

2014-07-29

Миналата седмица няколко пъти ВСС поиска увеличаване на бюджета. Говореше се за преустановяване работата на съдилища и прокуратури. Конкретно, Висшият съдебен иска да получи допълнителни 20 милиона лева към бюджета за 2014г.2 Същевременно липсва публична информация за актуалното изпълнение на бюджета на съдебната власт - приходи и разходи за всеки съд или прокуратура; анализ на разходите; аргументи за искано увеличение.

 

Пълния текст на позицията тук.

Information

 

 

 

Inquiery