Над половината съдебни дела приключват със затвор за подсъдимите

2014-07-18

Близо половината от наказателните дела, достигнали до съдебна фаза, приключват със затвор за подсъдимите, сочат публикуваните от Националния статистически инситут данни за работата на съдебната система през 2013 година.

През годината са водени и приключени 37 238 дела, а 17 972 от тях са завършили с ефективно осъждане на подсъдимите. Условните наказания "лишаване от свобода" също са по-малко от ефективните - 13 427.

Броят на оправдателните присъди е много нисък. Съдиите са изчели оправдателни присъди по 1019 дела или 2.7 процента от всички, а прекратените в съдебна фаза са 101. С освобождаване от наказателна отговорност пък са приключили 4719 дела.

Статистиката по брой на обвиняеми показва, че през изминалата година те са 40 247, а делата срещу 18 907 души са приключили с ефективно наказание. Условно осъдени са били 15 302 души, а оправданите са 1130.

От НСИ уточняват, че данните в доклада са от постъпваща информация от районните, окръжните и военните съдилища, както и от Специализирания наказателен съд.

Най-голям брой имат присъдите за общоопасни престъпления - 10 970, следвани от престъпленията против собствеността - 9646 и престъпленията против стопанството. С осъждане са завършили 1818 дела за престъпления срещу личността, от които 106 са за умишлени убийства. Разпределението по възраст показва, че най-много - 9006 (26,3%), от осъдените са на възраст между 30 и 39 години. Мъжете пък съставляват 92% от всички осъдени.

Традиционно наказателните дела в съдебна фаза водят до осъдителна присъда в почти всички случаи. В България обаче много по-голям брой дела се прекратяват в досъдебната фаза или остават без открит извършител. През последните пет години устойчиво пада процента на разкритите престъпления, а през 2013 година той вече е под 40 процента.

 

Източник: www.mediapool.bg

Information

 

 

 

Inquiery