Конфликтът на интереси - на везните на Темида

2014-06-24

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) действа от пет години и половина. Вече три години работи и специализираният държавен орган в тази материя - Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) - от юни 2011 г.

Тригодишният юбилей е повод да се направи преглед на административната и съдебната практика при най-често срещаните случаи на конфликт на интереси. Определянето, анализът и оповестяването им има един съществен смисъл - недопускането им в бъдещата дейност на над 120-те хиляди държавни служители.
Конфликтът на интереси е административно нарушение, което произтича от нарушаване на 15-16 забрани, които се съдържат в глава Втора от ЗПУКИ и са валидни за задължените по него лица, заемащи публични длъжности.

Общото определение за конфликт на интереси включва три елемента: 1. Лице, заемащо публична длъжност; 2. Частен интерес, който води до облага за овластения или за свързано с него лице; 3. Изпълнено служебно задължение, повлияно от идентифицирания интерес.

 

Пълния текст на статията тук.

Information

 

 

 

Inquiery