Членове на ВСС отказват да са съпредседатели на Гражданския съвет

2014-05-16

Членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) един по един отказват да станат съпредседатели на Гражданския съвет (ГС).

На заседанието на съвета вчера трябваше да бъде избран съпредседател на Гражданския съвет, тъй като мандатът на досегашния - Юлия Ковачева изтече.

Според Правилата за действие на Гражданския съвет, изменени наскоро, двамата му съпредседатели (един излъчен от ВСС и един - от гражданските организации) се сменят на ротационен принцип през 6 месеца.

Вчера, обаче, един по един номинираните членове на съвета си правиха отвод. Най-напред това стори Мария Кузманова, която изтъкна, че е много ангажирана. След нея отвод си направи Магдалена Лазарова, която се мотивира с изключителната си заетост като член на отделни комисии, извършването на атестации и във връзка с реализирането на проект по ОПАК.

Галя Георгиева и Калин Калпакчиев също отказаха, без да посочат мотиви. Георгиева предложи Калпакчиев да стане съпредседател, защото бил комуникативен и добре се разбирал с неправителствения сектор, но той отказа. Кузманова пък предложи Георгиева, но и тя не прие.

Светла Петкова пък номинира Юлиана Колева, която не беше на заседанието, защото е в отпуск и по тази причина не би могла да си направи отвод. Но останалите от съвета решиха, че не е редно да се предлага човек, който отсъства. Тук Петкова отбеляза, че не е забелязала колегите ѝ да си правят един през друг отводи, когато става дума за командировки в чужбина.

Разправията, която първоначално тръгна с шеги и закачки, сигурно щеше да продължи, ако не се беше намесил Камен Иванов (той бе първият съпредседател на Гражданския съвет, след неговото формиране в началото на 2013 г.). Иванов призова колегите си да бъдат по-отговорни, защото иначе обезсмислят идеята за създаването на Гражданския съвет, а освен това и самите те се излагат. Той предложи отлагане на тази точка от дневния ред, докато членовете на съвета не се разберат по въпроса.

Ясен Тодоров го подкрепи и също предложи точката да бъде отложена, като призова останалите за по-сериозно отношение.

Няма спор обаче, че поведението на мнозинството от ВСС до момента показва абсолютно неглижиране на съществуването на Гражданския съвет, макар че инак този орган се сочи неотменно на експертите от Европейската комисия (в рамките на проверката по Механизма за сътрудничество) като аргумент за сериозния прогреса в отношението с неправителствения сектор. Освен това, създаването на Гражданския съвет е една от малкото положителни констатации в последния доклад на ЕК. Дори имаше и препоръка - дейността на ГС да се развие, да се взима по-активно участие и да се мотивират решенията за подкрепа или отхвърляне на предложенията на неправителствения сектор.

В Раздел II от Правилата за действие на Гражданския съвет е записано: "Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в съдебната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие."

Друг интересен детайл е, че участниците в ГС, включително и членовете на ВСС, не получават възнаграждения за заседанията му, докато в същото време, за участие в заседания на различните комисии кадровиците на Темида получават регламентирани допълнителни възнаграждения.

Междувременно, на днешното заседание на Гражданския съвет, участващите в него неправителствени организации без каквито и да е разногласия са избрали новия съпредседател от своя страна, научи "Правен свят". Представителите на присъстващите НПО единодушно са подкрепили Биляна Гяурова-Вегертседер (директор на Българския институт за правни инициативи) за поста. (Досегашният съпредседател от страна на НПО беше Емил Георгиев от Института за модерна политика.)

За първи път на заседанието на ГС днес присъства и правосъдният министър Зинаида Златанова, което бе съобщено и от пресцентъра на министерството. Пред присъстващите тя е заявила, че един от приоритетите на ведомството е подобряване уредбата на съдебната експертиза и дейността на съдебните заседатели. Министърката е призовала неправителствените организации, които следят работата на ВСС, да подкрепят усилията за ускорено въвеждане на електронното правосъдие. Златанова е припомнила, че през програмния период 2014 г. - 2020 г. за е-Justice са осигурени средства по Оперативна програма "Добро управление".

Петима от членовете на съвета на били на днешното заседание. Председателят на Комисията по натовареността Калин Калпакчиев е благодарил на Зинаида Златанова за помощта, оказана от министерството на правосъдието за стартиране на работата по изготвяне на анализа за съдебната натовареност на магистратите, чрез актуализиране на Съдебната карта. Смисълът на актуализиране на Съдебната карта, е ефективно управление на средствата, които се отделят за съдебната система, а този процес се следи активно и от представителите на Европейската комисия, припомнила от своя страна Златанова.

Тя е съобщила, че ще предложи сливането на гражданските съвети към ВСС и този към Министерството на правосъдието и е изразила готовност за активно участие в заседанията им.

Information

 

 

 

Inquiery