Инициатива за публичност на Инспектората към ВСС

2014-04-07

За увеличаване публичността в дейността на Инспектората към ВСС поискахме информация за резултатите от контролната дейност. Центърът на НПО в Разград подаде 4 заявления за достъп до обществена информация, с които поиска Инспекторатът към ВСС да предостави актове от проверки. Одитният доклад на Сметната палата констатира сериозна слабост в дейността на Инспектората към ВСС - само 2% от актовете от проверки са публикувани. Публикуваме получената информация (през 2012-2013г.) в рубриката Добри практики.

Information

 

 

 

Inquiery