Девет НПО настояват за избор на шеф на ВКС с бюлетини

2014-04-15

Девет неправителствени организации настояват Висшия съдебен съвет (ВСС) да промени правилата за избор на председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и на главен прокурор така, че процедурата да отговаря и на препоръките на Европейската комисия.

Писмото на Съюза на съдиите, Българския институт за правни инициативи, Българския хелзинкски комитет, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Фондация РискМонитор, Център за изследване на демокрацията, Център на НПО - Разград, Програма за развитие на съдебната система и Български адвокати за правата на човека е във връзка с предстоящия избор на председател на ВКС. Мандатът на проф. Лазар Груев изтича през ноември, а по закон процедурата може да стартира най-рано шест месеца преди това.

В писмо (виж прикачения файл - б.а.) до ВСС, президента, министъра на правосъдието и Европейската комисия организациите настояват изборът да се проведе с бюлетина, а не електронно; да се даде възможност на съдиите от ВКС и ВАС да участват в процеса по излъчване и изслушване на кандидати за шефове на тези два органа; да се създадат гаранции за високи професионални и ръководни качества и доброто познаване на проблемите и нуждите на върховните съдилища от кандидатите, както и тяхното припознаване от колегите; да се предвиди и проведе действително задълбочена проверка на всички възможни разумни съмнения в почтеността на кандидатите, включително и чрез предвиждане на подходяща форма на наблюдение от професионалните организации, за да се изпълни изискването за наличието на високи нравствени качества.

"След като и този Висш съдебен съвет продължи да служи на задкулисни договорки и да жертва критериите за висока нравственост и професионализъм в името на налагане волята на административни лобита, управлението на съдебната власт е на път да изгуби всякакво доверие. В тези условия изборът за нов председател на ВКС може да бъде проведен прозрачно само след премахване на всяко съмнение в правилата и максимално отваряне на процедурата към инициативата на съдийската колегия във ВКС. Днес само автентичният професионален авторитет и широкото съсловно участие могат да послужат за основа на възстановяване на доверието и легитимността по върховете на съдебната власт", се казва в писмото на неправителствените организации.

Според тях настоящите правила са доказали своите слабости при избора на нов главен прокурор, защото тогава не е имало адекватна възможност на колегията да участва в издигането и обсъждането на номинациите, правилата не гарантирали изчерпателна проверка на всички съмнения в нравствените и професионални качества на кандидатите, факт, който е обект на редица критики и препоръки в докладите на Европейската комисия и други.

"В крайна сметка, Европейската комисия оцени проведения при тези правила избор за нов главен прокурор като "обект на спорове" и изрично отбеляза, че ВСС не е изчистил всички съмнения в почтеността на един от кандидатите", се казва още в писмото на неправителствените организации.

 

http://legalworld.bg/

Information

 

 

 

Inquiery