12 НПО подкрепиха кандидатурите на Вера Чочкова и Теодора Точкова за главен инспектор

2014-03-23

Дванадесет неправителствени организации, сред които и професионални организации на съдиите и юристите, застават зад кандидатурите на двете съдийки - Вера Чочкова от Софийския градски съд и Теодора Точкова, председател на Хасковския административен съд, за главен съдебен инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет. Двете съдийки бяха излъчени в резултат на инициираната от Съюза на съдиите в България (ССБ) вътрешносъсловна консултация, която приключи в петък с публично изслушване в конферентната зала на Съдебната палата, в присъствието на ръководството на Върховния касационен съд, зам. председателя на Върховния азминистративен съд Боян Магдаринчев, който е председател на Асоциация на българските административни съдии, както и на представители на основните неправителствени организации, работещи в областта на съдебната реформа.

В обръщение към депутатите от 42-то Народно събрание дванайсетте НПО изразяват удовлетворение от представянето на съдиите Теодора Точкова и Вера Чочкова, които са показали разбиране за отговорностите на главния съдебен инспектор и готовност да се справят с това предизвикателство и да участват професионално и отговорно в съдебната реформа. И двете са достойни кандидатури за позицията на главен съдебен инспектор, пише в обръщението и се предлага на народните представители да внесат кандидатурите им за разглеждане в парламента.

Надяваме се резултатите от проведеното прозрачно обществено обсъждане да са Ви от полза и да Ви подпомогнат при вземането на информирано решение. Очакваме предстоящата парламентарна процедура да е насочена към задълбочена оценка на качествата и концепциите на кандидатите, така че да се постигне резултат, убедителен за съсловието и обществото, пише в обръщението към което са приложени утвърдения от професионалната общност профил на кандидата за главен инспектор; автобиографиите на съдиите Вера Чочкова и Теодора Точкова; номинациите им от съдиите във вътрешносъсловната консултация и профилите, изготвени от Българския институт за правни инициативи.

Под обръщението са се подписали: Съюз на юристите в България, Съюз на съдиите в България, Асоциация на българските административни съдии, Български институт за правни инициативи, Български хелзинкски комитет, Български адвокати за правата на човека, Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Фондация "РискМонитор", Център за изследване на демокрацията, Сдружение "Център на НПО в Разград" - Национална НПО мрежа за гражданско наблюдение на съда в България, Програма за развитие на съдебната система и Програма Достъп до информация. Практически това са най-авторитетните НПО, работещи в областта на правосъдието и за развитие на съдебната реформа.

Предложенията за кандидати за главен съдебен инспектор могат да се внасят до 2 април т.г. в парламентарната комисия по правни въпроси, гласи процедурата, която бе приета с решение от парламента. Това е четвъртата процедура, която Народното събрание предприема от година и половина насам, но досега всички се провалят - или поради липса на кандидати или заради неподходящи кандидати. Основните възражения срещу предишните процедури идваха именно от непрозрачните номинации и липса, дори привидно, на истинско състезание между силни кандидати. За първи път парламентът ще има реален шанс да проведе истински прозрачна процедура по избор, между кандидати, избрани при нелека вътрешносъсловна процедура по консултации и номиниране, публично и съвсем не формално изслушване, излъчвано онлайн, и много силна подкрепа от неправителствения сектор, за каквато досега всеки кандидат можеше само да мечтае.

 

www.legalworld.bg

Information

 

 

 

Inquiery