Съдът: Често оценка дават хора далеч от системата

2013-07-10

Често оценка на съдебната работа дават хора, които са далеч от системата. Смятат, че преценката им е правилна, въпреки че нямат преки наблюдения. От друга страна, неправилна представа за дейността дават хора, станали част от страна по съдебен процес. Това каза председателят на Районен съд Димитровград Иван Маринов по време на представяне на доклада за гражданско наблюдение. Наблюдението е осъществено по проекта „Правосъдието близо до хората" - втора фаза, на неправителствена организация от Разград в рамките на три месеца. Председателят изрази задоволството си от конкретните резултати. Според него, наблюдението е било крайно наложително. По думите му оценката идва от обективен източник, който е достатъчно далеч във всяко едно отношение от Димитровград. Проверката показала, че всички дейности на Темида се извършват в рамките на закона. Има препоръки, но тяхното изпълнение не зависело само от Районния съд. Иван Маринов се надява в следващо време да се направи още едно наблюдение, свързано с натовареността на магистратите.

Когато започвахме работа, влязохме със скептицизъм, но излязохме с оптимизъм, коментира координаторът Веселин Тодоров. След неговите думи докладът представи председателят на "Център за НПО Разград" Георги Милков. Той обхвана периода октомври-декември 2012 г. Отчита се сериозен напредък, що се отнася до етично поведение, отчетност, публичност и прозрачност, случайно разпределение на постъпили дела и публикуване на съдебни актове, правосъдие за деца.

 

Information

 

 

 

Inquiery