Анализ по приложение на чл.9 от ЗСВ представи Центърът на НПО в Разград

2013-05-17

Кръгла маса „Актуални практики по приложение на случайния принцип при разпределението на съдебни дела", 17.05.2013г., град София, е важна стъпка от подобряване на общия процес по подобряване на средата за ефективно правосъдие. Анализът по приложение на чл.9 от ЗСВ е разработен в рамките на гражданско наблюдение по проекта.
Във форума в Националния институт на правосъдието участваха Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов; членове на Висшият съдебен съвет - Незабравка Стоева, Магдалена Лазарова, Калин Калпакчиев, Юлия Ковачева, Каролина Неделчева; членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет - Ана Караиванова и Димана Йосифова; 35 председатели на Апелативни, Окръжни и Районни съдилища в Северна и Южна България, членове на Националната НПО мрежа за гражданско нблюдение на съда и Гражданския съвет към ВСС.

Пълният текст виж тук

Information

 

 

 

Inquiery