Децата и съдът: какво се случва в една съдебна зала?

2013-06-07

През последните десет години се забелязва засилване на гражданската активност в ключови сфери на обществения живот. От 2004г. Сдружение „Център на НПО в Разград" организира гражданско наблюдение на съдебни процеси с участие на деца. Паралелно подлагаме на мониторинг системите за социална закрила на децата и юношите.
Силното обществено внимание към темата за децата и нуждата от сериозна реформа в системата за грижите за деца, налага специално наблюдение на съдебните институции. Необходимо е наблюдение на образуването и разглеждането на съдебни производства, в които участват непълнолетни и малолетни лица.

Статията е публикувана в сп. "Образование", брой 3, май-юни 2013г., ISSN 0861-475X

Пълният текст виж тук

Information

 

 

 

Inquiery