ССБ напуска Гражданския съвет към ВСС, за да не го легитимира

2014-07-18

Съюзът на съдиите в България (ССБ) напуска Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС). За това съобщава Управителният съвет на ССБ в отворено писмо до съдиите в България, с копие до ВСС и гражданския му съвет и до представителството на Европейската комисия в София.

Конкретният повод е отказът на ВСС да приеме предложените промени в Правилата за избор на кандидати за председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. Това стана на заседанието на съвета от 10 юли, а аргументите с които ВСС отхвърли направените предложения за създаване на прозрачна процедура по избора, още тогава бяха окачествени от наблюдатели като скандални.

"Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път се изяви като бранител на статуквото и демонстрира отсъствието на каквато и да било воля за провеждане на съдебна реформа", пише в писмото на УС на ССБ.

Дейността на Гражданския съвет се използва с превратна цел, той не служи за друго, освен за "легитимиране" на действия на ВСС, които определено не срещат одобрението на гражданското общество, нито са резултат от съдържателна консултация с неговите представители. ССБ отказва категорично да има неволен принос в този порочен процес, се казва още в писмото. Участието на гражданските и професионалните организации при формулиране на въпроси от значение за реформирането на съдебната власт е сведено до груба формалност. А резултатите от осъществявания от същите организации мониторинг и препоръките им по конкретни дейности на ВСС са игнорирани изцяло.

"Прегледът на събитията от момента на създаването на Гражданския съвет досега показва, че в действителност няма никакво взаимодействие между този орган и ВСС. Показателно е, че едва наскоро и след многократни напомняния Съветът предприе действия чрез две от своите комисии за изготвяне на отговор по няколко от актовете на Гражданския съвет, един от които с давност от месец януари на 2014 г.

В нито един случай обаче ВСС не е изразил отношение към позициите на Гражданския съвет, от което да е видно поне минимално усилие за постигане на съзидателно сътрудничество със същия орган, създаден, за да бъде действен коректив от полза при реализиране на стратегическите политики в областта на съдебната реформа. В същото време ВСС отчита дейността на Гражданския съвет като форма на взаимодействие със структурите на гражданското общество. Но в действителност взаимодействие и сътрудничество няма. На практика не е развит устойчив механизъм за консултиране, който да допринася за разработването на политики и за оценката на тяхното въздействие", пише УС на ССБ.

 

Източник: Правен свят

Information

 

 

 

Inquiery